“Internship & Trainee in USA” LET’S GO TO AMERICA
สนใจโครง “Internship & Trainee in USA” กรุณากรอกแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่โครงการจะให้การติดต่ออย่างเร็วที่สุด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ( Updated on March 2019)
- Front Desk
- Culinary
- F&B
- Pasty

-----------

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
Internship
1. อายุไม่เกิน 34 ปี
2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน (นับถึงวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่า)
3. สามารถเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12 เดือนได้

Trainee
1. อายุไม่เกิน 34 ปี
2. จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงานอย่างน้อย 1 ปี หรือหากจบไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการฝึกงาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี
3. สามารถเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12 -18 เดือนได้

สนใจโครง “Internship & Trainee in USA” กรุณากรอกแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่โครงการจะให้การติดต่ออย่างเร็วที่สุด

หมายเหตุ :: *** ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามที่ทางโครงการกำหนดไว้เท่านั้นจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ นามสกุล (Name - Lastname) *
ชื่อเล่น (Nickname) *
เบอร์โทรศัพท์ (Phone) *
E-Mail *
อายุ (Age) *
มหาวิทยาลัยที่เรียนจบ (หรือกำลังศึกษา) *
คณะ / สาขาวิชาที่เรียน *
GPA *
ปีที่จบการศึกษา (หรือปีที่คาดว่าจะจบการศึกษา) *
ตัวอย่างการตอบ สำหรับน้องนักศึกษา : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 / คาดว่าจะจบปี 2020 หรือ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว : เช่น จบการศึกษาเมื่อเดือน มีนาคม 2018
ประสบการณ์การทำงาน หรือ ฝึกงาน ที่เกี่ยวข้อง *
ตัวอย่างการตอบ : เคยทำงานที่โรงแรมห้าดาว (ชื่อโรงแรม) ระยะการทำงาน 8 เดือน
การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
Clear selection
คะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy