THÔNG TIN HỌC SINH NH 2018-2019
Học sinh nhập thông tin cá nhân vào bảng này.
MSHS *
Your answer
Số CMND
Your answer
Ngày cấp CMND
MM
/
DD
/
YYYY
Lớp *
Ngày sinh *
Tháng sinh *
Năm sinh *
Giới tính *
Dân tộc *
Your answer
Hộ khẩu thường trú: Thôn(Tổ DP) *
( Ghi theo SỔ HỘ KHẨU)
Your answer
(Ghi theo SỔ HỘ KHẨU)
Hộ khẩu thường trú: Xã(Phường,Thị trấn) *
(Ghi theo SỔ HỘ KHẨU)
Your answer
Hộ khẩu thường trú: Huyện(Thành phố) *
(Ghi theo SỔ HỘ KHẨU)
Your answer
Hộ khẩu thường trú: Tỉnh *
(Ghi theo SỔ HỘ KHẨU)
Your answer
Nơi sinh: Thôn( Tổ DP) *
(Ghi theo GIẤY KHAI SINH-Ghi theo Nguyên quán của Cha, nếu không có Cha thì ghi theo nguyên quán của Mẹ. Không ghi Sinh tại Bệnh viện hoặc trạm y tế)
Your answer
Nơi sinh: Xã( Phường, thị trấn) *
(Ghi theo GIẤY KHAI SINH)
Your answer
Nơi sinh: Huyện( Thành phố) *
(Ghi theo GIẤY KHAI SINH)
Your answer
Nơi sinh: Tỉnh *
(Ghi theo GIẤY KHAI SINH)
Your answer
Đoàn viên
(Nếu là Đoàn viên thì chọn)
Họ và tên Cha *
(Nếu Cha mất hoặc không có thì ghi "K")
Your answer
Năm sinh của Cha *
( Nếu Cha mất hoặc không có thì nhập 0)
Your answer
Nghề nghiệp của Cha *
(Nếu Cha mất hoặc không có thì chọn "K")
Họ và tên Mẹ *
(Nếu Mẹ mất thì ghi "K")
Your answer
Năm sinh của Mẹ *
( Nếu Mẹ mất thì nhập 0)
Your answer
Nghề nghiệp của Mẹ *
(Nếu Mẹ mất thì chọn "K")
Số điện thoại của Phụ huynh *
( hoặc số điện thoại của người đỡ đầu)
Your answer
Số điện thoại bản thân học sinh
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service