วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนแบบสอบถามการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ประจำปี 2561
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
2.เพื่อนำข้อมูลการมีงานทำของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนและลักษณะงานที่ทำ และไปประกอบการจัดการเรียนการสอน
3.เพื่อเป็นฐานข้อมูลของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของนักศึกษา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน. Report Abuse