แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านสารสนเทศ(สำหรับบุคคลภายนอก)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสารสนเทศ แผนกสารสนเทศได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านสารสนเทศเพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบและการให้บริการด้านสารสนเทศต่อไป

เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประเภทผู้ใช้บริการ
ท่านใช้งานระบบสารสนเทศอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านเข้าใช้งานระบบสารสนเทศบ่อยครั้งแค่ไหน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms