แบบลงทะเบียนสัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ ภาค : ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me รุ่นที่ 3

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.45 - 16.00 น.

  ข้อมูลส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลทางธุรกิจ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question