Đăng ký học Excel Nâng Cao - Nguyễn Duy Tuân

Nâng cao trình độ lập công thức, lồng ghép các công thức phức tạp, tính toán thống kê với nhiều điều kiện, phân tích dữ liệu, trích lọc dữ liệu nhiều điều kiện, làm báo cáo động, truy xuất dữ liệu từ bên ngoài liên kết tới Excel, kỹ thuật thiết kế bảng tính chuyên nghiệp, chạy nhanh, nhẹ,...
Chịu trách nhiệm chương trình đào tạo: Th.S Nguyễn Duy Tuân
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ Ở BLUESOFTS:
+ Lớp học kế toán: mỗi học viên được cấp miễn phí bản quyền phần mềm kế toán A-Excel trong 2 năm đầu làm nghề kế toán
+ Lớp học Excel: mỗi học viên được cấp miễn phí bản quyền phần mềm Add-in A-Tools để làm sổ sách, chia sẻ Excel qua mạng.
Website Trung tâm đào tạo thực hành BLUESOFTS: http://bluesofts.nethttp://daotaothuchanh.vn
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question