แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
Email address *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
Your answer
สถานะภาพผู้รับผิดชอบโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ณ ปัจจุบัน (ตามรายชื่อที่ สพฐ. ส่งให้) *
รายชื่อคณะศึกษานิเทศก์ที่ร่วมโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ที่ยังคงปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน (ถ้ามี)
Your answer
สถานะของโรงเรียนในโครงการ (ตามรายชื่อที่ สพฐ. ส่งให้) *
ความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใช้วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
กรณีมีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใช้วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กรุณาระบุผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ e-mail)
Your answer
ข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริมสนับสนุน สพท. ในการขยายผลให้โรงเรียนใช้วัฒนธรรมการวิจัยในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms