INTRESSE KURSANMÄLAN 2018 - Fallskärmsklubben AROS

Välkommen till Fallskärmsklubben AROS!

Nu är du nära att gå en fallskärmskurs. För att anmäla dig till en kurs fyll i uppgifterna i formuläret.

En anmälningsavgift på 2 000 kr ska vara betald inom en vecka från att du har fått en bekräftelse av oss angående din kursanmälan för att vi ska kunna skicka ut kursmaterialet till dig och reservera din plats. Den totala kursavgiften, 14 500 kr för en komplett AFF Kurs för A-cert inkl teori+14 hopp (inkl anmälningsavgift), 9000kr för en Prova På Kurs med teori+3 hopp (inkl anmälningsavgift) ska vara betald senast 3 veckor och 2 dagar innan kursstart, Vid avanmälan senast 3 veckor & 2 dagar innan kursstart återbetalas kursavgiften exklusive anmälningsavgiften. Efter kursstart återbetalas inga pengar om du väljer att avbryta kursen.

Betalning sker sedan in på klubbens postgiro 270 20-7, ange Kurs + nr, Namn och Anmälningsavgift/Kursavgift (t.ex. "Kurs 1 Sven Svensson Anmälningsavgift", Kursavgift om du betalar hela eller det resterande beloppet efter anmälningsavgiften).

För att få hoppa krävs att du får godkänt på läkarundersökningen, samt klarar dom teoretiska och praktiska proven i slutet på kursen. Vid ett misslyckat prov, görs en utredning hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig klara ett omprov. Vid upprepade misslyckanden underkänns du på hela kursen. Vid ett sådant beslut kan en del av kursavgiften återbetalas, avräknat kostnader för dom delar av kursen som du deltagit i. Normala Icke godkända hopp/ omhopp ingår ej i kursavgiften, se hemsidan för aktuella priser

Du har ett år på dig att slutföra din utbildning oavsett vilken kurs du går, men vid årsskiftet så krävs en förnyelse av licensen, precis som för erfarna hoppare. Kursen kräver goda kunskaper i svenska.

Vi hoppas att kursen blir något du ser fram emot och att hoppningen kommer att berika ditt liv. Vid frågor om kursanmälan, kontakta oss gärna via mail på kurs@fkaros.se.

  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga