Akademia Wolontariatu - Zgłoszenie
Niniejszy formularz służy do właściwego przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydata na wolontariusza Akademii Wolontariatu, a także do zawarcia porozumienia woluntarystycznego.

Poprzez złożenie danych w niniejszym formularzu i kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez Estradę Rzeszowską z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. Jagiellońska 24, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 04, w celu realizacji zawieranych umów, prezentowania oferty Estrady Rzeszowskiej lub prowadzenia działań marketingowych w zakresie statutowej działalności Estrady.

2. Udostępnianie moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Estradą Rzeszowską z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. Jagiellońska 24, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 04, do realizacji działań współorganizowanych, w których Estrada Rzeszowska stanowi jedną ze stron.

3. Na otrzymywanie od Estrady Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. Jagiellońska 24, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 04, informacji drogą elektroniczną, oraz telefoniczną, w tym newsletterów, ofert, informacji i zaproszeń do inicjatyw związanych z działalnością Estrady Rzeszowskiej.

Niniejszym oświadczam, iż poinformowano mnie o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. Jagiellońska 24, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 04, tel. 17 853 80 04, sekretariat@estrada.rzeszow.pl
2. Dane pozyskiwane będą w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy prowadzonej działalności, adresów pocztowych i elektronicznych, numerów telefonów, numerów identyfikacyjnych (NIP, REGON, PESEL) i innych danych niezbędnych do realizacji porozumienia woluntarystycznego i czynności z nimi związanych.
3. Dane pozyskane przez administratora pochodzą ode mnie i mam świadomość, iż teraz i w przyszłości będą pozyskiwane bezpośrednio ode mnie (w tym ustnie, mailowo, telefonicznie i za pośrednictwem poczty) oraz na podstawie zawieranych ze mną umów, zatem rozumiem, że jestem dla administratora danych źródłem ich pozyskania.
4. Mam prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikowania.
5. Mam prawo żądać od administratora danych ich usunięcia, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Przysługują mi wszelkie uprawnienia wynikające z jednocześnie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, regulujących ochronę danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego dostępu przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s. 1)

Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres zamieszkania *
Your answer
Nr telefonu *
Your answer
Rok urodzenia *
Your answer
Wykształcenie (jeśli nadal się uczysz/studiujesz, napisz gdzie i na jakim kierunku) *
Your answer
Czy posiadasz doświadczenie w wolontariacie (jeśli tak, napisz gdzie)? *
Your answer
Napisz, dlaczego chcesz do nas dołączyć? *
Your answer
Czy widzisz się w jakichś konkretnych działaniach realizowanych przez Estradę Rzeszowską lub Rzeszowski Inkubator Kultury? Możesz wymienić kilka różnych. *
Your answer
Dyspozycyjność *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów opisanych w preambule (odmowa zgody uniemożliwia zawarcie porozumienia, a zgłoszenie zostanie natychmiast usunięte z naszej bazy). *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms