แบบสำรวจความพึงพอใจ จดหมายข่าว ICN
กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อมูลผู้รับจดหมายข่าว ICN
สถานภาพของผู้ใช้บริการสมาคมสโมสรนักลงทุน *
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตำแหน่ง *
ความถี่ในการได้รับจดหมายข่าว ICN *
ความถี่ในการอ่านจดหมายข่าว ICN *
เนื้อหาใดที่ท่านสนใจในจดหมายข่าว ICN เลือกได้มากกว่า 1 คอลัมน์ แต่ไม่เกิน 5 คอลัมน์ *
Required
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอจดหมายข่าว ICN
เนื้อหาภายในฉบับ
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ในจดหมายข่าวมีความน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การจัดลำดับเนื้อหา มีความต่อเนื่อง เข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การจัดวางรูปเล่ม และความสะดวกในการรับข้อมูล
การออกแบบ จัดวางสวยงาม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเหมาะสมของจำนวนคอลัมน์ที่นำเสนอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเหมาะสมของภาพประกอบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ท่านชอบสิ่งใดในจดหมายข่าว ICN
Your answer
ท่านคิดว่าควรเพิ่มเนื้อหาสาระในด้านใด
Your answer
ท่านคิดว่าจดหมายข่าว ICN ควรปรับปรุงในด้านใด
Your answer
กรณีต้องการขอรับจดหมายข่าว ICN ทาง e-mail (โปรดระบุ e-mail)
Your answer
โปรดระบุ e-mail (สำหรับรับของทีระลึก) *
Your answer
แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขอขอบคุณท่านสำหรับการร่วมตอบแบบสอบถามเป็นอย่างยิ่ง
ร่วมตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
ท่านสามารถลุ้นรับของที่ระลึกจากสมาคม โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์สมาคม
*สงวนสิทธิ์ในการเดินทางมารับของที่ระลึก ที่สมาคมสโมสรนักลงทุน (สำนักงานกรุงเทพฯ) เท่านั้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms