SKJEMA FOR INNMELDING I VEGSUND BÅTFORENING

Dette skjemaet benyttes av deg som ønsker å bli medlem i Vegsund Båtforening! Nedenfor finner du en oversikt over rettigheter du vil ha som medlem i Vegsund Båtforening. Du kan velge mellom C- eller D-medlemsskap

C-medlemmene har følgende rettigheter:
1. Møte, tale og stemmerett på årsmøtet og ekstraordinære årsmøter.
2. Bruk av rampe for opptrekk/utsetting og spyling av egne båter.
3. Bruk av servicebrygge iht. gjeldende regler
4. Mulighet for kjøp/leie av båtplass og/eller bod.y
5. Mulighet for å l å leie huset.
Kontingent her er 500,- for 2015

D-medlemmene har følgende rettigheter:
1. Møte, tale og stemmerett på årsmøtet og ekstraordinære årsmøter.
2. Bruk av rampe for opptrekk/utsetting og spyling av egne båter.
3. Bruk av servicebrygge iht. gjeldende regler
Kontingent her er 300,- for 2015.

For å bli medlem: Fyll ut skjemaet nedenfor (alle felt må fylles ut), betal kontingentsatsen, for valgte medlemsskap, til konto 94890603399, Vegsund Båtforening. Når dette er gjort vil du bli kontaktet av oss for utdeling av nøkkel til rampe.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question