Line Square All New Pajero Club
กฎระเบียบก่อนเข้าห้อง กลุ่ม Line Square All New Pajero Club
กฎระเบียบการใช้งาน All New Pajero Club เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2562)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เรียนสมาชิกเก่า และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน รวมถึงไม่รบกวนก่อความรำคาญแก่สมาชิกท่านอื่น ๆ ในการใช้งานหัอง Line แห่งนี้ ทาง Admin จึงขอให้สมาชิกทุกท่านอ่านและปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้งาน All New Pajero Club เบื้องต้น ที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสม และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ทั้ง 16 ข้อดังต่อไปนี้

1. ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิด ทั้งข้อความ ภาพเสียง หรือวิดิโอทุกชนิดที่มีเนื้อหาละเมิดต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

2. ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิด ทั้งข้อความ ภาพเสียง หรือวิดีโอที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะรูปแบบใดๆก็ตามโดยเด็ดขาด เช่น การพนัน ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เป็นต้น

3. เนื้อหาที่โพสต์ควรอยู่ในบรรทัดฐานของสังคมที่ยอมรับได้

4. ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิด ทั้งข้อความภาพเสียง หรือวิดีโอ ที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอันจะก่อให้เกิดการแบ่งฝักฝ่าย และการโต้เถียงและแตกแยกกันในหมู่สมาชิก

5. ห้ามนำเสนอเนื้อหา ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียงหรือคลิปวิดีโอทุกชนิดที่ว่ากล่าวให้ร้าย กระทบกระเทียบ แก่สมาชิกผู้อื่น หรือที่เป็นการยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน และห้ามใช้คำพูดในลักษณะ Hate speech

6. ห้ามนำเรื่องราวภายในคลับฯหรือห้องไลน์ อันก่อให้เกิดปัญหาโต้แย้งการกล่าวหาถึงบุคคลใด บุคคลหนึ่ง โดนไม่มีการสรุปไปเผื่อแพร่ ในรูปแบบของการ ส่งต่อ (Forward) สำเนา (Copy) จนทำให้คลับฯแห่งนี้เสื่อมเสีย

7.ห้ามสมาชิกชักชวนสมาชิกท่านอื่นไปคลับ/กลุ่มอื่น และห้ามเชิญชวน ยุยง สนับสนุน หรือโพสต์ต่อว่า ให้ร้ายนินทาคลับ/กลุ่มอื่นๆ ในทางเสียหายเด็ดขาด

8. ห้ามสมาชิกโพสต์ข้อความ ภาพเสียง หรือวิดีโอที่มีการนำเสนอซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ยกเว้น
>> สินค้าที่โพสต์โดย Admin อาทิ สติ๊กเกอร์คลับ หรือของที่ระลึกต่างๆ ของทางคลับ
>> สินค้ามือสองของสมาชิกที่เกี่ยวกับรถ All New Pajero Sport ที่ต้องการขายหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ สมาชิกสามารถโพสต์ได้โดยจะอนุญาตให้ไปโพสต์ในห้อง Line Square market หรือ เฟซบุ้คซื้อขายที่จัดไว้

>> สมาชิกสามารถสอบถามสมาชิกท่านอื่นที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า/บริการได้ แต่ห้ามมิให้ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ เข้ามาตั้งคำถามในลักษณะโพสต์ข้อความที่มีการเสนอซื้อ-ขาย หรือเพื่อโปรโมทสินค้าของกันเอง รวมไปถึงการ ใช้อีกไอดี (id) หนึ่งเข้ามาถามเพื่อที่ว่าให้อีกคนหนึ่งเสนอขายสินค้า (Admin จะพิจารณาจากเจตนาเป็นเคสไป)
>>สำหรับสินค้าและบริการของร้านค้าที่เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคลับ (สปอนเซอร์คลับ) หากผู้สนับสนุนรายใดต้องการนำเสนอสินค้าและบริการให้แจ้งมาที่ Admin ซึ่ง Admin จะเป็นผู้โพสต์ให้โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก

9. ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิด ทั้งข้อความภาพเสียง หรือวิดีโอซ้ำๆ เข้าข่ายก่อกวนให้เป็นที่รำคาญแก่สมาชิกท่านอื่นๆ

10. ห้ามนำเสนอข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกผู้อื่นต่อหน้าสาธารณะ เว้นเสียจากจะเป็นการติดต่อส่วนตัว การติดต่อซื้อขาย ในห้องซื้อขาย การขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ กรณีฉุกเฉิน

11.ห้ามล่วงละเมิดทักข้อความส่วนตัวจนทำให้สมาชิกท่านอื่นรู้สึกไม่ดี รู้สึกโดนคุกคาม หรือทำการลบไอดีของสมาชิกท่านอื่น

12. ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิด ทั้งข้อความ ภาพเสียง หรือวิดีโอที่เกี่ยวกับธุรกิจลูกโซ่ MLM การหารายได้ทางอินเตอร์เน็ต ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน

13.การโพสท์โน้ต (Note) จะต้องทำผ่าน Admin เท่านั้น หรือ ได้รับความยินยอมจาก Admin เท่านั้น

14.ห้ามโปรโมทกิจกรรมที่ไม่ได้จัดขึ้นโดย Admin และคณะกรรมการคลับแห่งนี้ สำหรับกิจกรรมการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่น หรือไม่ละเมิดศีลธรรมอันดีของสังคม หากต้องการประชาสัมพันธ์ หรือเรี่ยรายขอรับบริจาค สามารถทำได้ แต่จะต้องขออนุญาตทาง Admin เป็นการส่วนตัวเสียก่อน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทาง Admin จะอนุญาต ถ้าเป็นกิจกรรมการกุศลที่ดีดังกล่าว (แต่ห้ามทำการโพสต์ก่อนแล้วพิมพ์ขอนุญาตภายหลัง)

15.Admin ที่มาจากคลับ/กลุ่มอื่นๆ และเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม Line แห่งนี้ ทางเรายินดีต้อนรับ แต่ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น เช่นเดียวกับสมาชิกท่านอื่น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา

16.Admin สามารถตักเตือน หรือลบข้อความ ที่ส่อในการละเมิดกฏ หรือส่อในทางให้เกิดความขัดแย้งได้ทันที

ถ้าสมาชิกท่านใดละเมิดกฏเหล่านี้ จะมีบทลงโทษดังนี้
ครั้งที่ 1. ตักเตือน
ครั้งที่ 2. ลบออกจากลุ่ม
แต่ถ้าตั้งใจเข้ามาและเจตนาขายของหรือโฆษณาจะลบออกทันที

โดยคณะกรรมการ (Admin) ทั้งสี่ท่าน จะเข้ามาคอยช่วยเหลือการทำงานของคลับและดูแลสมาชิกกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก โดยมีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือนหรือเชิญออกได้ในกรณีการทำผิดกฎระเบียบของห้องนะครับ

Admin จะโพสกฎระเบียบนี้ซ้ำเพื่อแจ้งให้ทราบทุกครั้งทันทีที่มีสมาชิกเข้ามาใหม่ในห้อง Line แห่งนี้

จึงแจ้งมาให้ได้ทราบ และขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน

ขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง

คณะกรรมการ Admin
วันที่ประกาศ
22 พ.ค.2562
กฏระเบียบก่อนเข้าร่วมไลน์กลุ่ม *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy