Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD "Gościniec 4 Żywiołów"
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Gościniec 4 Żywiołów". Ankieta jest anonimowa, co znaczy, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Lokalna Grupa Działania "Gościniec 4 Żywiołów"
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Czy w gminie, w której Pan/i mieszka zaszły w ciągu ostatnich 5 lat wymienione poniżej zmiany? *
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się w gminie
Poprawiła się sytuacja na rynku pracy
Powstały nowe firmy
Pojawiły się nowe formy wsparcia dla ludzi młodych
Podejmowano inicjatywy, których celem było wsparcie osób starszych
Zwiększyła się liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji
Poprawiły się relacje pomiędzy mieszkańcami
Zwiększył się ruch turystyczny
Poprawił się stan zabytków
Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu
Poprawił się stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych
Przestrzeń publiczna stała się bardziej estetyczna
Proszę wyobrazić sobie, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale środków finansowych w gminie, w której Pan/i mieszka. Które z wymienionych obszarów wymagają dofinansowania? *
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Promocja obszaru
Oferta kulturalna
Infrastruktura sportowa
Drogi
Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)
Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców
Działalność organizacji pozarządowych
Tworzenie nowych miejsc pracy
Opieka nad osobami starszymi
Wsparcie dla istniejących firm
Dofinansowanie dla osób planujących założyć firmy
Czy słyszał Pan/i o Lokalnej Grupie Działania "Gościniec 4 Żywiołów"? *
Next
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy