Evaluarea activitatii în CDI în primul semestru al anului școlar 2017-2018.
În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a CDI și biblioteci școlare, apropbat prin OMECTS 5556/7.10.2011, Casa Corpului Didactic are calitatea de coordonator metodologic, la nivel judeţean, al CDI (art. 10, alin 3.) și realizează dezvoltarea reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI (art. 28, alin 3.). Având în vedere aceste rsponsabilități ale CCD Sibiu, vă invităm să completați următorul chestionar.
În situația în care în unitatea dumneavoastră sunt înființate două structuri CDI, vă rugăm să completați chestionarul pentru fiecare în parte. Termen: 26 ianuarie 2018, ora.14.
Unitatea de învățământ are personalitate juridică. *
Denumirea completă a unităţii de învăţământ *
Vă rugăm să completaţi cu majuscule si diacritice
Your answer
Directorul unității de învățământ *
Vă rugăm să completaţi cu majuscule si diacritice numele și prenumele directorului unității de învățământ și specializările.
Your answer
Unitatea are în coordonare următoarele structuri. *
1. Scrieti denumirea și adresa structurilor scolare pe care unitatea le coordonează. Dacă unitatea nu are alte structuri pe care le coordonează, scrieți "Nu e cazul". 2. In situația în care unitatea este structură a altei unități, scrieți unitatea cu personalitate juridică căreia îi aparține.
Your answer
Documentul de înființare a CDI *
Decizia directorului CCD (nr./zi.luna.an).
Your answer
Numarul de elevi înscriși în unitate în anul 2017-2018. (pe nivele de învățământ) *
Inlcusiv cei cuprinsi in structurile scolare
Your answer
Numar cadre didactice care predau în unitatea de învățământ *
Your answer
În unitatea de învățământ există un post de profesor documentarist? *
În unitatea de învățământ există post de bibliotecar?
Stadiul în care se află CDI în anul școlar 2017-2018. *
Descrieti pe scurt care sunt motivele pentru care CDI este nefuncţional.
Your answer
Gestiunea CDI este asigurată în anul 2017-2018 de către: *
Numele şi prenumele responsabilului CDI *
Your answer
Documentul de numire a responsabilului CDI/profesor documentarist.
Emitent, Denumire, Număr/Dată.
Your answer
Datele de contact ale responsabilului CDI *
email, telefon
Your answer
Funcţia responsabilului CDI *
Alegeţi din listă
Specializarea/ specializările responsabilului CDI *
Aşa cum sunt trecute în diploma de licenţă/ masterat
Your answer
Orarul CDI
Nr. total de ore/săptămână în activităţi programate (în medie)
Your answer
Orarul CDI
Nr. total de ore/săptămână în activităţi neprogramate, acces liber (în medie)
Your answer
În anul 2017-2018 a fost elaborat Proiectul anual al CDI. *
Vă rugăm să scrieți cel puțin trei obiective specifice propuse în Proiectul anual al CDI în anul școlar 2017-2018. *
Your answer
Cum apreciați activitatea în CDI în primul semestru al anului școlar 2017-2018? *
Activitățile sunt definite în Regulamentul de organizare și funcționare al CDI și biblioteci, art. 32. Marcați corespunzător de la 1 la 5, unde 5 = activitate foarte bună în conformitate cu Regulamentul și cu obiectivele stabilite, iar 1 - total necorespunzător.
5
4
3
2
1
Activități pedagogice
Activități culturale
Activitățile de comunicare
Activitățile de gestiune
Numele și prenumele, funcția și adresa de mail a persoanei care a completat chestionarul *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service