Регистрация за Nailpro Bulgaria
Дата: Ноември 2-3, 2019
Адрес: София, Парк Хотел Витоша
Свържете се с нас 00359897886840 NailproBulgaria.eu@gmail.com
Email address *
Име, Фамилия / Name, Last Name *
Телефонен номер / Phone number *
От къде сте? / Where are you from? *
Вашият треньор / Your trainer
Постижения / Achievements
(Въведете своите постижения тук, ако сте се състезавали и спечелените места.) (Enter your achievements here, if you've been competing and winning places.)
ПОЯСНЕНИЯ
Състезателите са длъжни да декларират категорията си по време на регистрацията.

ОБЯСНЕНИЕ НА КАТЕГОРИИТЕ

ДЕБЮТ - участник, който не е печелил 1-во, 2-ро или 3-то място на нито един дивизионен конкурс в художествената или техническата категория.
МАСТЪР - участник, който е печелил 2-ро или 3-то място в категория на дивизионни конкурси в художествената или техническата категория.
ВЕТЕРАН - участник, който е печелил първо място в категория на дивизионни конкурси в художествената или техническата категория.

НЕДИВИЗИОННО състезание, което включва и двете групи участници: начинаещи и ветерани. Получаването на първо място не дава възможност на участника да премине от начинаещите към групата на ветераните.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас на nailprobulgaria.eu@gmail.com
или на тел: 0897886840

Вашата категория е:
Clear selection
ТАКСИ И ОТСТЪПКИ:
Всички регистрирани преди 10.10.2019 ще получат допълнителни 10% отстъпка от общата сума!
NOTIFICATION:
Participants must declare their qualification for registration.

CLARIFICATION OF QUALIFICATIONS

NOVICE – member who did not take first place in any divisional competitions in the artistic or technical category.
MASTER - participant who held 2nd or 3rd place in the category of divisional competitions in the artistic or technical category.
VETERAN – participant who held first place in the category of divisional competitions in the artistic or technical category.

Non-divisional competition, which includes both groups of participants: beginners and veterans. Receipt of the first place does not enable the participant to move from the beginners to the veterans group.

For any questions, please contact us on
nailprobulgaria.eu@gmail.com
Or phone number: +359897886840
FEES AND DISCOUNT
All registrations made before 10.10.2019 will get 10% discount on total amount!
Your qualification is:
Clear selection
Номинации / Nominations:
ХУДОЖЕСТВЕНИ / ARTISTIC
ТЕХНИЧЕСКИ / TECHNICAL
НЕ ДИВИЗИОННИ / NON DIVISION
1. Признавам, че прочетох Общите условия, достъпни на www.nailproevents.com, които са неразделна част от кандидатстването за участие в Nailpro Bulgaria 2019. Приемам разпоредбите, съдържащи се в Общите условия за участие и в Политика за поверителност, съвместима с GDPR.

2. Приемам следните условия за плащане: 100% от стойността на заявлението, платена до 7 дни от датата на изпращане на този формуляр за кандидатстване. Условието за участие в конкурса от Участника е изплащането на цялата дължима сума по подадения формуляр за кандидатстване най-късно до 17/10/2019г.

-----------

1. I acknowledge that I have read the General Terms and Conditions available at www.nailproevents.com which are an integral part of applying for participation in Nailpro Bulgaria 2019. I accept the provisions contained in the General Terms and Conditions of Participation and Privacy Policy compliant with the GDPR.

2. I agree to the following payment terms: 100% of the application value payable up to 7 days from the date of sending this application form. The condition for receiving the competition entry by the Participant is the payment of the full amount due under the submitted application form by 17/10/2019 at the latest.

Отбележете/Check the box *

Потвърждавам/I confirm

Банкова сметка за плащане
Уникредит Булбанк/Unicredit Bulbank
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG04UNCR70001523088469

Bank account
Уникредит Булбанк/Unicredit Bulbank
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG04UNCR70001523088469

Include YOUR NAME and "FEES FOR NAILPRO COMPETITION" to the note of payment
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy