2. แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน (ข้อมูลแผน 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565)
(ใช้สำหรับการขอตั้งงบประมาณกรณีขอสร้างทดแทน เพื่อรื้อถอนอาคารหลังเดิม (กรณีขอรื้อถอนต้องมีหนังสืออนุญาตให้รื้อถอน)
รหัสโรงเรียน (obec 6 หลัก) *
กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล)
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จำนวนนักเรียน *
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560)
Your answer
ข้อมูลอาคารที่จะรื้อถอน *
(กรุณาระบุชื่อแบบอาคาร ปี พ.ศ.ที่สร้าง อาคารหลังที่จะขอรื้อถอน)
Your answer
ข้อมูลอาคารที่จะรื้อถอน *
(กรุณาระบุชื่อแบบอาคาร ปี พ.ศ.ที่สร้าง ของอาคารหลังที่จะขอรื้อถอน)
Your answer
ข้อมูลอาคารที่จะรื้อถอน *
(กรุณาระบุแบบอาคาร ปี พ.ศ.ที่สร้าง จำนวนห้องเรียนของอาคารหลังที่จะขอรื้อถอน)
Your answer
การจัดชั้นเรียน *
(ควรมีห้องในการจัดชั้นเรียนตามเกณฑ์) โปรดดูเกณฑ์ในคู่มือการขอตั้งงบประมาณ ปี 2562
Your answer
ควรมีห้องพิเศษ *
(ห้องควรมีตามเกณฑ์) โปรดดูเกณฑ์ในคู่มือการขอตั้งงบประมาณปี 2562
Your answer
ห้องที่ควรมีท้ังหมด *
(จำนวนห้องควรมีในการจัดชั้นเรียนตามเกณฑ์ + จำนวนห้องพิเศษตามเกณฑ์)
Your answer
จำนวนห้องที่มีอยู่จริง *
(จำนวนห้องเรียน + ห้องพิเศษ ที่มีอยู่แล้ว)
Your answer
กรณีรื้อถอนแล้ว จะขาดห้องเรียน) *
(จำนวนห้องเรียน + ห้องพิเศษ ที่มีอยู่แล้ว) - (จำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ในอาคารหลังที่จะรื้อถอน)
Your answer
แบบอาคารที่เสนอขอ *
(กรุณาศึกษา รูปแบบ ลักษณะอาคารเรียน และเงื่อนไขในคู่มือการขอตั้งงบประมาณ ปี 2562 (กรุณาตรวจสอบพื้นที่ในการก่อสร้างและยืนยันว่ามีสถานที่เพียงพอในการก่อสร้างตามรูปแบบอาคารที่เสนอขอด้วย)
งบประมาณ *
(กรุณาตรวจสอบงบประมาณให้ตรงตามแบบอาคารที่เสนอขอ)
ชื่อผู้กรอกข้อมูล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms