Register for the 2017 Metro Manila Pride March & Festival

Thank you for your interest in joining the 2017 Metro Manila Pride March and Festival this Saturday, June 24, 2017! Please be advised that even if you can no longer register, you may still attend the event!

"Is registration required?"
No, please be advised that the registration only serves as a headcount and monitoring for security and contingency purposes.

"Is Pride only for gay people?"
Pride is for everyone! You may invite friends, relatives, acquaintances who are not members of the LGBTQ+ Community. This event is all about being #HereTogether! The only thing we have no space for here is hate.

"How much to attend the event?"
This is a FREE event.

"What time does the event start?"
We will be opening the gates at 12:00NN.

A few reminders:
1. Patting and bag checking will be done before any personnel will be allowed to enter the festival grounds. Once cleared, our staff will be putting rainbow wristbands around your wrists. This wristband will serve as your "ticket" for this event. Please do not remove them anytime during the event.
2. Marikina is a CLEAN and GREEN city. Please note that the following is strictly prohibited:
- Plastic
- Smoking
- Littering
- Bringing and Consumption of Alcohol
- Usage of Illegal Drugs
3. There will be drinking water for all participants. Please bring your own tumblers or non-disposable drinking bottles.
4. You may bring your pets but please clean up after them! :)
5. There is 60% of rain! So please bring an umbrella, raincoat, or anything to use in case of rain.

FOR OTHER UPDATES, DETAILS or REMINDERS, you may visit:
http://mmpride.org/MF2017/your-guide-to-pride/
https://www.facebook.com/mmprideorg/

To get to Pride:
1. Just go to http://go.sakay.ph/heretogether
2. Enter your point of origin to get available commute options!

If you wish to be part of the PRIDEKada (A group for Individual Participants), join us here:
http://bit.ly/2017MMPFMarchers

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salamat sa inyong interes na maki-salo sa aming event ngayong Sabado, ika-24 ng Hunyo! Ito ay paalala na kayo po ay maaari paring maki-salo sa amin kahit na hindi kayo nakarehistro! :)

"Kailangan po bang mag-register?"
Hindi. Ang inyong pagrehistro ay magsisilbing batayan para sa mga planong pang-seguridad.

"Pang-bakla lang po ba ang event na ito?"
Pride ay para sa lahat nang tao! Maaaring magsama nang kaibigan, kamaganak, kakilala na hindi miyembro ng LGBTQ+ Community. Ang event na ito ay isang pagpapakita na tayo ay #HereTogether! Wala lang kaming lugar para sa poot rito.

"Magkano po para makaattend?"
Wala pong bayad ang event na ito.

"Anong oras po magsisimula ang event?"
Magsisimula kaming magpapasok sa venue pagsapit nang 12:00NN.

Mga iilang paalala:
1. Magkakaroon lamang tayo nang pagkapkap at pagsisiyasat nang mga bag bago mapayagang pumasok sa loob ng festival grounds. Matapos masiyasat at makapkap, may staff na susuotan kayo ng rainbow wristband. Itong wristband na ito ang magsisilbing "tiket" ninyo sa event na ito. Maaari po lamang na huwag itong tatanggalin hangga't hindi pa natatapos ang event.
2. Marikina is a CLEAN and GREEN city. Ang mga ito ay mahigpit na ipinagbabawal:
- Plastic
- Smoking
- Littering
- Bringing and Consumption of Alcohol
- Usage of Illegal Drugs
3. Mayroong supply nang naiinom na tubig para sa lahat nang dadalo sa event. Magdala nang kani-kaniyang tumbler o non-disposable na bote para rito.
4. Maaaring magsama nang alagang hayop subalit paki-ingatan lang pong hindi sila magiiwan nang kalat na ihi o tae.
5. May 50% na pagkakataong makaranas tayo nang pagulan. Pinapaalala naming magdala ang lahat ng payong o kapote.

PARA SA IBA PANG UPDATES, DETALYE o PAALALA, maaaring bumisita sa:
http://mmpride.org/MF2017/your-guide-to-pride/
https://www.facebook.com/mmprideorg/

Para makarating sa festival grounds:
1. Puntahan ang site na: http://go.sakay.ph/heretogether
2. Ilagay ay pagmumulan na area para sa mga magagamit na commute options!

Kung nais mong maging parte ng PRIDEKada (isang grupo para sa Individual Participants), sali na:
http://bit.ly/2017MMPFMarchers


MARAMING SALAMAT!
SEE YOU IN PRIDE! <3

Metro Manila Pride
https://www.facebook.com/mmprideorg/
https://twitter.com/mmprideorg