Living Village 2020


Email address *
Welcome!! Welkom!! English below
Welkom bij het aanvraagformulier voor vrijwilligerswerk bij Living Village 2020.

We zijn heel blij dat je je wilt aanmelden als vrijwilliger. Samen maken we er een fantastisch Living Village 2020 van.

De opbouw begint op 6 juli 2020, het festival is 15, 16, 17, 18 en 19 juli 2020.
We vinden het erg belangrijk dat je de visie van het Living Village Festival begrijpt, zodat je dit, samen met de rest, aan iedereen die komt, verspreidt. Deel de sfeer en deel je hart !! https://livingvillage.nl/about/

Hier volgt een korte uitleg over de inschrijfprocedure.
Na het kiezen van de taal vragen wij je de algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. Ga je hier niet mee akkoord, dan kun je ook niet bij ons vrijwilligen. Daarna vragen we je om wat basis informatie. Vul deze zo volledig mogelijk in. Deze gegevens zijn beschermd door de AVG wet. Het is belangrijk dat je dit allemaal invult. Na eventuele referenties vragen we je of je wilt helpen bij de opbouw of tijdens het festival. Je kunt hier een keuze uit maken. Wil je zowel in de opbouw en tijdens het festival vrijwilligen, dan kunnen we het hier over hebben in een later stadium.
Daarna kun je een keuze maken welke werkzaamheden je wilt doen. Waar wij vrijwilligers voor zoeken is terug te vinden op de vrijwilligerspagina en ook in dit formulier.

Onze afbouw is uniek wat betreft andere festivals. We zijn dan een hecht team en we werken met veel plezier. Nieuwsgierig naar ons als organisatie. Help ons dan tijdens de afbouw. Dan leer je het meest over onze organisatie en leer je ons ook persoonlijk kennen.

Na het invullen ontvang je een kopie van het formulier op het e-mailadres dat je hierboven invult !!! Belangrijk !!! Via dit e-mailadres houden we contact. Als je na het invullen en verzenden van dit formulier geen bevestiging ontvangt, neem dan contact met ons op via vrijwilligers@livingvillage.nl

Vervolgens zullen we alle registraties bekijken. Geef ons daar maximaal 2 maanden de tijd voor.
Je krijgt vanuit vrijwilligers@livingvillage.nl een automatisch mailtje met de informatie over hoe nu verder en de uitleg over de aankoop van je vrijwilligersticket. Houd er rekening mee dat we dit jaar vrijwilligers zullen vragen om een vrijwilligerskaartje van € 60,- te kopen. Dit wordt verder uitgelegd in het formulier bij de voorwaarden. Of kijk op de vrijwilligerspagina op website.

Mocht je vragen hebben kan je ze stellen via vrijwilligers@livingvillage.nl

Veel liefs,

LV Crew

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to the volunteering application form at Living Village 2020.

We are very happy that you want to register as a volunteer. Together we can create a fantastic Living Village 2020.

Build-up starts on July 6, 2020, the festival is July 15, 16, 17, 18 and 19, 2020.

We believe it is very important that you understand the vision of the Living Village Festival, so that you, along with the rest, spread it to everyone who comes. Share the atmosphere and share your heart !! https://livingvillage.nl/about/

Here is a brief explanation of the registration procedure.
After choosing the language we ask you to read and accept the terms and conditions. If you do not agree with this? You cannot volunteer with us either. After accepting the terms and conditions we will ask for some basic information. Fill this in as completely as possible. This data is protected by the AVG law. It is important that you complete this. After any references, we will ask you if you want to help with the build-up or during the festival. You have to choose between those two. If you want to volunteer during build-up as well as during the festival, we can discuss this at a later stage.
You can then choose which activities you want to do. What kind of volunteers we are looking for can be found on the volunteer page and also in this form.

Our build down is unique in terms of other festivals. We are a close team and we enjoy working. Curious about us as an organization. Help us during build down. Then you learn the most about our organization and you get to know us personally.

After filling in the form you will receive a copy of the form at the e-mail address that you enter above !!! Important !!! We will keep in touch through this e-mail address. If you do not receive a confirmation after completing and sending this form, please contact us at vrijwilligers@livingvillage.nl

We will then view all registrations. Give us a maximum of 2 months.
You will receive an automatic e-mail from vrijwilligers@livingvillage.nl with the information about what to do next and the explanation about the purchase of your volunteer ticket. Keep in mind that this year we will ask all volunteers to buy a €60,- volunteer ticket. This will be further explained in the form at the terms and conditions. Or look at the volunteer page on the website

If you have any questions you can send them to volunteer@livingvillage.nl

Lots of love,

LV Crew
Language?? Taal??
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy