KAJISELIDIK BERKENAAN PENAWARAN SEMULA IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) DALAM KEJURUTERAAN METALURGI
Tinjauan ini dijalankan untuk mendapatkan maklumbalas dan sokongan daripada alumni Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) untuk menawarkan semula Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Metalurgi. Maklum balas anda amatlah diperlukan demi kelangsungan program. Anggaran masa maksima yang diperlukan untuk menjawab keseluruhan soal selidik adalah sekitar 5 minit sahaja. Terima kasih atas kerjasama dan masa yang diperuntukkan.

Penafian:
Hasil keputusan tinjuan ini tidak mempunyai tujuan lain selain daripada yang dinyatakan diatas. Dokumen ini adalah sulit & persendirian dan tidak boleh disalin atau kandungannya dihantar kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis dari Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan, Universiti Malaysia Perlis.
[SURVEY OF RE-OFFERING THE BACHELOR OF ENGINEERING (HONORS) IN METALLURGICAL ENGINEERING]
[The survey was conducted to obtain feedback and support from alumni of the School of Materials Engineering, University Malaysia Perlis (UniMAP) for the re-offering the Bachelor of Engineering in Metallurgical Engineering. Your feedback is essential to the success of the program. The maximum time required to complete the entire questionnaire is approximately 5 minutes. Thank you for your cooperation and time.

Disclaimer:
The results of this survey serve no purpose other than as stated above. This document is strictly private & confidential and may not be copied nor its contents passed to any third party without the prior written approval of School of Materials Engineering, Universiti Malaysia Perlis.]
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy