การอบรมการใช้ Townsend Thai Micro Data ครั้งที่ 5
ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
ณ ห้องประชุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น.
รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน (หมดเขตลงทะเบียน 18 มกราคม 2562)
**หมายเหตุ: โปรแกรมที่ใช้ในการเปิดชุดข้อมูล Townsend Thai Data คือ Stata เวอร์ชั่น 14 หากท่านสะดวกโปรดลงโปรแกรมมาให้พร้อมและนำ Laptop ส่วนตัวมาในวันจัดอบรม (การใช้ข้อมูล Townsend Thai Data จำเป็นต้องเซ็นต์สัญญาการขอใช้ข้อมูลจากทางสถาบันฯ (RIPED) ก่อนนำข้อมูลไปใช้)
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง *
คณะ/หน่วยงาน *
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of RIPED. - Terms of Service