Nam Sum Trail 2022
3 กรกฎาคม 2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
น้ำซุ้มเทรล 2022
➡ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 / on Sunday July 3, 2022
     ณ โรงเรียนวัดประชาเกษม หมู่ที่ 8 บ้านห้วยกว้าง-น้ำซุ้ม
     ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     พิกัด https://maps.app.goo.gl/tKrYMfmhi3QezZCZA

➡ ระยะ10 k. ความชัน 570 m. ราคา 800 บาท
     เสื้อแข่งขัน + เหรียญรางวัล

➡ ระยะ 25 k. ความชัน 1,290 m. ราคา 1,500 บาท
     เสื้อแข่งขัน + เหรียญรางวัล + เสื้อฟินิชเชอร์

#### ขยับเวลาปล่อยตัวเร็วขึ้น####

👉เวลาปล่อยตัว และเวลา Cut-off

👉10 k. 06.00 น. cutoff 4 ช.ม. (จากเดิม 6.30 น)

👉25 k. 05.30 น. cutoff 8 ช.ม. (จากเดิม 6.00 น)

#น้ำซุ้มเทรล เทรลของชุมชน เพื่อคนในชุมชน

➡รับสมัคร จำนวนจำกัด Limited Edition 500 คน
เสื้อแข่งขัน
เสื้อฟินิชเชอร์ สำหรับระยะ 25 KM
ประเภทการแข่งขัน
➡แบ่งการแข่งขัน เป็น 2 ประเภท

👉ประเภท 10 km. สูงเสียดเมฆา
     แบ่งออกเป็น 4 รุ่นอายุ ลำดับที่ 1-3 ชาย-หญิง ดังนี้
     1. อายุไม่เกิน 29 ปี
     2. อายุ 30-39 ปี
     3. อายุ 40-49 ปี
     4. อายุ 50 ปีขึ้นไป

👉ประเภท 25 km. ภูผาทมิฬ
     แบ่งออกเป็น 4 รุ่นอายุ ลำดับที่ 1-3 ชาย-หญิง ดังนี้
     1. อายุไม่เกิน 29 ปี
     2. อายุ 30-39 ปี
     3. อายุ 40-49 ปี
     4. อายุ 50 ปีขึ้นไป


Nam Sum Trail 2022 by Maekhanin Club
กติกาการแข่งขัน
โดยการแข่งขันจะยึดตามกติกาดังนี้
1. มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ โดยนับปีพุทธศักราชเป็นหลัก

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าผู้เข้าแข่งขัน มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อม และสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัครได้

3. ผู้เข้าแข่งขันจะปฏิบัติตามกฎ กติกาทุกข้อ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือบาดเจ็บแก่ตัวผู้เข้าแข่งขัน ทั้งก่อน และระหว่างแข่งขัน

4. ผู้เข้าแข่งขันยินดีแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์บันทึกการแข่งขัน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนืองจาก เหตุสุดวิสัยใดๆทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม

5. ผู้เข้าแข่งขันรับทราบและยินยอมว่า จะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น

6. ผู้ชนะการแข่งขัน ต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ภายใน 15 นาทีหลังจากเข้าสู่เส้นชัยแล้ว โปรดนำบัตรประจำตัวฯ หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้มารายงานตัว หากละเลยหรือเพิกเฉย ถือว่าเต็มใจสละสิทธิ์ในการรับรางวัลนั้นๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด หากมีการประท้วงจะต้องวางเงิน 1,000 บาทหากประท้วงไม่สำเร็จจะไม่คืนเงินให้ (ผู้มีสิทธิ์ประท้วงได้ จะต้องเป็นนักวิ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy