แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางที่เข้าร่วมโครงการฯ (Smart Bus Saraburi) ซึ่งได้นำเทคโนโลยีมาใช้งานในระบบการขนส่งโดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการเดินรถ (ตำแหน่งรถ) ที่จะมาถึงในแต่ละป้ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยเข้าใช้งาน Application Via Bus และเพื่อให้การศึกษามีความครบถ้วนและครอบคลุม จึงใคร่ขอรับทราบความคิดเห็น โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทาง ในจังหวัดสระบุรีเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งนี้ แบบประเมินในครั้งนี้มีจำนวน 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน *
โปรดทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. อาชีพ *
5. รายได้ต่อเดือน *
6. วัตถุประสงค์ในการเดินทางของผู้ตอบแบบประเมิน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy