แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม การเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) 

คำชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดของ วช. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 การประเมินระดับความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ และความคุ้มค่า

ส่วนที่ 3 การประเมินระดับความพึงพอใจ

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy