Book Delivery Service
(อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา และสมาชิกบุคคลภายนอกประเภทยืมได้ )

บริการคุณขอมาเราจัดให้ เป็นบริการหาตัวเล่มหนังสือ/วารสารที่ผู้ใช้บริการต้องการจากชั้นหนังสือ
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ทรัพยากรห้องสมุด รอติดต่อกลับ และรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 หน้าหอสมุดฯ / ส่งผ่านตลาดนัด / ส่งผ่านไปรษณีย์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จะทำการจัดส่งทรัพยากรผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้ใช้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในระหว่างวันที่ 20-30 กรกฎาคม 2564 (**ไม่มีบริการรับด้วยตนเอง และส่งผ่านตลาดนัด**) เนื่องจากบุคลากร work from home *
Name *
Staff ID/ Student ID. *
Status *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse