Registratieformulier WinWinLening aan Content
Wat is een winwinlening?
De Winwinlening is een achtergestelde lening van particulieren aan kleine en middelgrote ondernemingen.
De kredietgever (jij) krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening.

Let wel: een achtergestelde lening is niet zonder risico’s! In het geval van faillissement van de onderneming komt de achtergestelde lening pas als laatste aan de beurt voor terugbetaling (in de volgorde van schuldeisers achter de concurrente (“gewone”) schuldeisers zoals de werknemers, de bank, de Belastingdienst en de crediteuren).
 
De overheid voorziet wel extra risico-dekking. Indien de kredietnemer (Content)  niet kan terugbetalen, kan de kredietgever (jij) daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Je kan de gedetailleerde uitleg hier terugvinden:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening

Doel van de lening:
- Verbetering infrastructuur nieuwe winkel : 50 000 euro
- Verhuis & inrichtingskosten keuken : 50 000 euro
- Inrichting Bar & Terras : 50 000 euro
Totaal gezochte investering: 150 000 euro

Specificaties winwinlening aan Content
- Toegekend aan rechtspersoon 'Coop Content CV' (BE 0567 664 190)
- Kapitaal: 2500 euro (je kan je op meerdere schijven van 2500 euro inschrijven)
- Intrestvoet: 1,5%
- Doorlooptijd: 5 jaar
- Afbetalingstype: eenmalig (aan het eind van de doorlooptijd)
- Afbetalingsperiode: jaarlijkse intrest
- Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
- Geen aanvullende voorwaarden

Je kan NIET deelnemen aan deze investeringsoproep indien je:
- meer dan 5% van de aandelen in je bezit hebt (meer dan 6 000 euro aan aandelen)
- wettelijk samenwonend of gehuwd bent met een bestuurder of iemand die meer dan 5% van de aandelen in zijn bezit heeft
- je zelf ontvanger bent van een winwinlening
- je een werknemer bent van Content

Vul hieronder de gegevens van de kredietgever in die in de leningsakte zullen worden opgenomen. Als de kredietgever gehuwd is en beide echtgenoten voor de fiscale voordelen in aanmerking willen komen, moeten jullie twee verschillende aanvragen indienen.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Op hoeveel schijven van 2500 euro wil je intekenen? *
Wanneer zal je het bedrag storten? *
De lening gaat van start in de maand volgend op de storting (bvb. je stort op 15 juni, de lening start op 1 juli). Het is belangrijk dat het bedrag op onze rekening staat voor de winwinlening officieel ingaat. We zullen het contract dus pas aanmaken zodra je investering op onze rekening staat
Heb je de Belgische nationaliteit? *
Wat is je rijksregisternummer? *
Aanspreektitel *
Alle gender-identificatie bewustwording campagnes ten spijt, dit zijn de enige twee opties die beschikbaar zijn op het inschrijvingsplatform. Graag de optie aankruisen die bij het aangegeven geslacht op uw identiteitskaart past.
Voornaam *
Achternaam *
Straat *
Huisnummer *
Gemeente *
Sociaal Statuut *
Bankrekeningnummer (IBAN) *
Bankrekeningnummer waarop kapitaalafrekeningen en intresten ontvangen zullen worden
Telefoon / GSM *
E-mail *
Bevestiging E-mail *
Relatie tot kredietnemer *
Required
Specifieer relatie tot kredietnemer
Enkel invullen indien je een familielid bent van de zaakvoerders. (bvb. Ik ben de oma van Dries, ik ben de schoonbroer van Sara). Je hoeft hier niks in te vullen als je een 'gewone' aandeelhouder / investeerder bent zonder familiale band met de zaakvoerders.
Voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening
Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

de kredietgever moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;

deze natuurlijke persoon woont in het Vlaamse Gewest of moet er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting;

deze natuurlijke persoon mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;

als de kredietnemer een zelfstandige is, dan kan de kredietgever niet de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;

als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever, benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon;

als de kredietnemer een vennootschap is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van:
meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van deze vennootschap;
rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die drempel van 5% (vermeld in punt 1.), tot gevolg zou hebben.
(Concreet voor Content: je mag voor maximaal 6 000 euro aan aandelen in je bezit hebben)

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.
De kredietgever verklaart dat aan alle voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en de uitvoeringsbesluiten ervan is voldaan. *
(concreet: je woont in het Vlaamse Gewest, je woont niet samen met een bestuurder van Content, jij en/of je samenwonende partner hebben maximum voor 6000 euro aandelen in jullie bezit, je bent momenteel zelf geen kredietnemer (ontvanger) van een winwinlening)
GDPR disclaimer: we gebruiken je gegevens enkel om de aanvraag van de winwinlening te vervolledigen en om je te contacteren ivm de verdere opvolging van je winwin dossier. Je gegevens worden doorgegeven aan het PMV die het dossier zullen afronden. Na afloop van de procedure zullen je gegevens verwijderd worden. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy