"Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare" - 50 ore - înscriere online
Email *
Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învăţământul primar și gimnazial sunt:
a. Cadru didactic în unităţile de învăţământ de stat și particular acreditate, nivel primar/gimnazial, inclusiv învăţământul special;
b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a postului/angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care să aibă cel puţin definitivarea în învățământ;
c. Personal cu funcţii de îndrumare și control, cadru didactic din învăţământul primar/gimnazial, care a deţinut aceste funcții în ultimii doi ani şcolari: inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate; profesori metodisti ai inspectoratelor şcolare şi/sau ai caselor corpului didactic; membri ai consiliilor consultative pe discipline; cadre didactice responsabile ale comisiilor metodice cu caracter permanent constituite la nivelul unităților de învățământ, respectiv comisia pentru curriculum;
Condiția obligatorie pentru înscriere este să aveți cel puțin definitivat în învățământ.

Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministerul Educației - Proiectul CRED.