உறவுக்கணக்குகள்
(இப்பகுதியில் 15 வினாக்கள் பயிற்சிக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது முழுமையாக விடையளித்தபின் VIEW SCORE - ஐ அழுத்தி தங்களது மதிப்பெண் மற்றும் சரியான விடைகளைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy