ประชุมวิชาการประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. "Smart practice in OB&GYN" (12-14มิ.ย.62)
ขอเชิญชวน...
แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
การประชุมประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
"Smart practice in OB&GYN"
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562

# 12 มิถุนายน 2562 : Workshop
ณ ห้อง M206, M205, M204, M203 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
# 13-14 มิถุนายน 2562 : Lecture
ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ค่าลงทะเบียน **หมดเขตสมัครวันที่ 31พ.ค.62**
> 13-14 มิ.ย.62 (Lecture)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
(ตั้งแต่ 1มิ.ย.62 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท)
> 12-14 มิ.ย.62 (Lecture & Workshop)
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
(ตั้งแต่ 1มิ.ย.62 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)


การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม)
เลขที่บัญชี 565-2-64561-2
(โอนแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางmail/Fax)


สนใจติดต่อ
งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร.074-451147 E-mail : meeting@medicine.psu.ac.th

Email address *
หนังสือเชิญประชุม
รายละเอียดการประชุม1
รายละเอียดการประชุม2
กรอกข้อมูลการสมัคร
**กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
คำหนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง/อาชีพ *
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ (แพทย์โปรดระบุ)
Your answer
สังกัดโรงพยาบาล / สถานที่ทำงาน *
Your answer
ที่อยู่หน่วยงานที่สังกัด *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ (หน่วยงาน)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) *
Your answer
ประเภทอาหาร *
ท่านสนใจเข้าประชุมวันที่ *
โปรดระบุ Workshop (เลือกได้ 1 หัวข้อ) *
**เฉพาะท่านที่เข้าประชุม 12-14 มิ.ย.62 โปรดเลือกWorkshop (สำหรับท่านที่เข้า 13-14มิย.62 ให้เลือกช่อง *ไม่ได้เข้าร่วมWorkshopฯ...)
Captionless Image
ค่าลงทะเบียน และเงื่อนไขการสมัคร
> 13-14 มิ.ย.62 (Lecture)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
(ตั้งแต่ 1มิ.ย.62 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท)
> 12-14 มิ.ย.62 (Lecture & Workshop)
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
(ตั้งแต่ 1มิ.ย.62 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี :
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขที่บัญชี (การประชุม) เลขที่บัญชี 565-2-64561-2

*ช่องทางชำระ >>>เค้าเตอร์ธนาคาร / ATM / E-banking สามารถโอนรวมได้หลายท่าน
**หมดเขตสมัครวันที่ 31 พ.ค.62**
***ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวน***

>>> การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านส่งเอกสารการโอนเงิน และได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น <<<

ส่งหลักฐานการโอนเงิน
**นำ Slipการโอนที่ได้จากเค้าเตอร์ธนาคาร / Slip ATM / ภาพการโอนผ่าน E-banking

ส่งมาที่...
E-mail : meeting@medicine.psu.ac.th
หรือ Fax : 074-451127 /โทร. 074-451147
(กรณีสังกัดหน่วยงานเอกชน โปรดแจ้งนามและที่อยู่ในการออกใบเสร็จมาด้วย)

***** การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านส่งเอกสารการโอนเงิน และได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น *****

การตอบกลับ-ลงทะเบียน online นี้
ภายหลังจากที่ท่านคลิก "ส่ง" ระบบจะทำการReply mail Auto กลับไปที่ mail ของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
หากมีการแก้ไข แจ้งกลับที่ meeting@medicine.psu.ac.th, katemedpsu@gmail.com

(กรณีไม่ได้รับการ Reply mail Auto ให้ท่านตรวจเช็คที่จดหมายขยะ/spam mail/junk mail ใน mail ของท่าน หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่เบอร์โทร 074-451147)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service