Gyldensteen Strand, Kystlagunen og Engsøen - et nyt ekskursionsmål på Nordfyn.

Gyldensteen Strand, Kystlagunen og Engsøen - et nyt ekskursionsmål på Nordfyn.
Baggrund:
Aage V. Jensen Naturfond erhvervede i 2011 det inddæmmede Gyldensteen Strand med Reservatet ved Ore Strand, og de tidligere øer Lindholm og Langø. Formålet er at gennemføre både marin og fersk naturgenopretning. Samtidig skal der høstes erfaringer for kommende projekter, dér hvor stigende havvand gør det aktuelt. Projektet har fjernet digerne mellem Langø, Lindholm og Store Stegø, så havet igen indtager det store område syd for Lindholm og bliver et lavvandet fjordområde med vadeflader omgivet af smalle strandenge og rørskove - en kystlagune. Adskilt af diget til Langø er Engsøen skabt som et lavvandet, fersk sø- og rørskovsområde. Reservatet ved Ore Strand opretholdes som en mosaik af afgræssede enge, sumpe og søer med en lidt højere vandstand end i dag. I samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet følges projektet nøje med videnskabelige undersøgelser af plante- og dyrelivets indvandring af Kystlagunen og Engsøen. Den nye viden vil blive tilgængelig for andre projekter, efterhånden som forandringer i klimaet og deraf følgende havstigning gør det relevant.
Centralt på Eriksholm er der etableret et Naturrum med skolestue. Det danner ramme om information om området og dets udvikling, og med et stort udvalg af udstyr til feltarbejde, cykler og vådrumsfaciliteter, som kan udlånes via Nordfyns kommune, er der her mulighed for en helt unik ekskursion i økologiunder- visningen.
Praktiske oplysninger:
Tidspunkt: 25.8. 2016 Mødested: Eriksholm, Langø 1 5400 Bogense Pris: 650,-
Program:
• 8:30-9:00: Ankomst, indskrivning, kaffe
• 9:00: velkomst: Marianne Lykke Madsen
• 9:05-9:50 : Introduktion til Gyldensteen v. Svend Erik Errebo, kontaktperson, Nordfyns kommune, og Lars Malmborg, Aage V. Jensen Naturfond
• 10:00-11:30: Orientering om SDU`s forskningsprojekt og mulig vidensdeling med gymnasieklasser v. lektor, dr. Scient. Erik Kristensen, SDU
• 11:30-12:00: frokost (sandwich og vand)
• 12:00-14:00: rundvisning i skoletjenesten, besigtigelse af udstyr og vandring i området (strand, kystlagunen og Engsøen), muligheder for øvelser mm v/ Svend Erik Errebo og Jens Bækkelund.
• 14:00-14:15: kaffe
• 14:15-15:00: praktiske forhold omkring udlåning af stedet og inddragelse af lokale aktører v. naturvejleder Daniel Sørensen og Svend-Erik Errebo.
• 15:00: Slut på det formelle program.

Ønskes et besøg på Æbelø i forbindelse med kurset (dagen før eller dagen efter), kan Svend Erik Errebo kontaktes for praktiske råd og vejledning på telefon: 64 81 20 75
Ønskes afhentning på Bogense rutebilstation, kan dette arrangeres. Kontakt Marianne Lykke Madsen på telefon: 23 30 49 80

Tilmeldingsfrist: 14.8. 2016 Antal deltagere: max 30
Mere information: http://www.avjf.dk/avjnf/naturomrader/gyldensteen-strand/

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question