Ankieta dla słuchaczy
Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły.
1. Na ile są realizowane Pani/Pana oczekiwania w zakresie kształcenia? *
nie są realizowane
są realizowane.
2. Czy oceny otrzymywane z poszczególnych jednostek modułowych/modułów oddają stan Pani/Pana wiedzy i stopień zaangażowania w jej zdobywanie? *
3. Czy uzyskane wyniki mobilizują Panią/Pana do dalszej pracy? *
4. Czy świadomość, że ma Pani/Pan możliwość poprawienia prac/testów, z których wystawiono ocenę niedostateczną zmniejsza stres i podwyższa motywację do nauki? *
5. Czy zostały Pani/Panu zaprezentowane kryteria oceniania, promowania i klasyfikowania? *
6. Proszę określić, w jakim stopniu forma prowadzenia zajęć była dla Pani/Pana przystępna, jasna i zrozumiała: *
niezrozumiała
zrozumiała
7. Proszę podkreślić, w jaki sposób jest Pan/Pan najczęściej oceniany? *
8. Czy otrzymuje Pani/Pan do wglądu poprawione testy? *
9. Jakie, Pani/Pana zdaniem, działania nauczycieli zachęciłyby słuchaczy do większej aktywności? *
Required
10. Co Pani/Pana zdaniem należy zmienić w ofercie i sposobie prowadzenia zajęć w naszej szkole? *
Your answer
11. Czy na wszystkich zajęciach zostały przedstawione Pani/Panu efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych? *
12. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela: *
zawsze
zazwyczaj
czasami
rzdko
nigdy
nauczyciel jest przygotowany do zajęć
treści przkazywane na zajęciach są zrozumiałe
czas na zajęciach jest właściwie wykorzystywany
zajęcia łączą teorię z praktyką
atmosfera na zajęciach sprzyja nauce
13. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących stosunku nauczyciela do słuchaczy:
zawsze
zazwyczaj
czasami
rzadko
nigdy
nauczyciel jest otwarty na pomysły słuchaczy
nauczyciel zachęca do aktywnego udziału w zajęciach
nauczyciel utrzymuje pozytywną atmosferę na zajęciach
nauczyciel traktuje jednakowo wszystkich słuchaczy
14. Czy korzysta Pani/Pan z biblioteki szkolnej? *
15. Proszę o zaznaczenie zmian w bibliotece szkolnej, które Pani/Pana zdaniem należałoby wprowadzić: *
Required
16. Jak ocenia Pani/Pan godziny otwarcia sekretariatu? *
negatywnie
bardzo dobrze
17. Jak ocenia Pani/Pan organizację przyjmowania słuchaczy w sekretariacie? *
negatywnie
bardzo dobrze
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy