ข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดทำเว็บไซต์
เนื่องจากโรงเรียนจะต้องมีฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเบื้องต้น เพื่อจัดทำเว็บไซต์และระบบออนไลน์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ในโรงเรียน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูจตรนต์ สายอุต โทร 099-9824553 IDLine: 26dad2bb
เลือกสถานะการใช้ e-mail *
คำนำหน้านาม *
ภาษาไทย
ชื่อ *
ภาษาไทย
Your answer
นามสกุล *
ภาษาไทย
Your answer
คำนำหน้านาม *
ภาษาอังกฤษ
NAME:ชื่อ *
ภาษาอังกฤษ
Your answer
SURNAME:นามสกุล *
ภาษาอังกฤษ
Your answer
ฝ่ายบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ตำแหน่ง *
ที่อยู่ e-mail *
ให้กำหนดชื่อ e-mail ด้วยตัวท่านเอง เช่น chataron_s ตามด้วยคำว่า @nareerat.ac.th ตัวอย่างเช่น chataron_s@nareerat.ac.th
Your answer
กำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้งาน e-mail *
ให้กำหนดรหัสผ่านไม่เกิน 10 ตัวอักษรหรือตัวเลข
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
จำเป็นต้องใส่เพื่อให้ผู้ดูแลระบบติดต่อกลับ
Your answer
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก *
ไม่ต้องใส่ขีดกลางเช่น 35099XXXXXXXX
Your answer
สอนระดับชั้น
ตัวอย่าง ม.2
Your answer
ครูที่ปรึกษาชั้น
ตัวอย่าง ม.2/1
Your answer
วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชา
ตัวอย่าง ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Your answer
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสาขาวิชา
ตัวอย่าง ค.บ.(ครุศาสตรบัณฑิต) สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
Your answer
วุฒิการศึกษาปริญญาโทและสาขาวิชา
ตัวอย่าง ค.ม.(ครุศาสตรบัณฑิต) สาขา หลักสูตรและการสอน
Your answer
วุฒิการศึกษาปริญญาเอกและสาขาวิชา
ตัวอย่าง คศ.ด.(คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขา คหกรรม
Your answer
ชื่อกิจกรรมชุมนุม (สำหรับครูใหม่)
ตัวอย่าง ชุมนุมเกมสร้างสรรค์
Your answer
ห้องที่ใช้จัดกิจกรรมชุมนุม (สำหรับครูใหม่)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service