ข้อมูลบุคลากรเพื่อจัดทำเว็บไซต์
เนื่องจากโรงเรียนจะต้องมีฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเบื้องต้น เพื่อจัดทำเว็บไซต์และระบบออนไลน์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ในโรงเรียน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูจตรนต์ สายอุต โทร 099-9824553 IDLine: 26dad2bb
เลือกสถานะการใช้ e-mail *
คำนำหน้านาม *
ภาษาไทย
ชื่อ *
ภาษาไทย
นามสกุล *
ภาษาไทย
คำนำหน้านาม *
ภาษาอังกฤษ
NAME:ชื่อ *
ภาษาอังกฤษ
SURNAME:นามสกุล *
ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ตำแหน่ง *
ที่อยู่ e-mail *
ให้กำหนดชื่อ e-mail ด้วยตัวท่านเอง เช่น chataron_s ตามด้วยคำว่า @nareerat.ac.th ตัวอย่างเช่น chataron_s@nareerat.ac.th
กำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้งาน e-mail *
ให้กำหนดรหัสผ่านไม่เกิน 10 ตัวอักษรหรือตัวเลข
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
จำเป็นต้องใส่เพื่อให้ผู้ดูแลระบบติดต่อกลับ
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก *
ไม่ต้องใส่ขีดกลางเช่น 35099XXXXXXXX
สอนระดับชั้น
ตัวอย่าง ม.2
ครูที่ปรึกษาชั้น
ตัวอย่าง ม.2/1
วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชา
ตัวอย่าง ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสาขาวิชา
ตัวอย่าง ค.บ.(ครุศาสตรบัณฑิต) สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
วุฒิการศึกษาปริญญาโทและสาขาวิชา
ตัวอย่าง ค.ม.(ครุศาสตรบัณฑิต) สาขา หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาปริญญาเอกและสาขาวิชา
ตัวอย่าง คศ.ด.(คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขา คหกรรม
ชื่อกิจกรรมชุมนุม (สำหรับครูใหม่)
ตัวอย่าง ชุมนุมเกมสร้างสรรค์
ห้องที่ใช้จัดกิจกรรมชุมนุม (สำหรับครูใหม่)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy