Efektywność promocji i aktywizacji lokalnej społeczności
W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania trafności doboru sposobu promocji, aktywizacji i prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.
Wyniki ankiety posłużą do oceny skuteczności promocji LGD, w tym zbadaniu trafności doboru sposobu promocji i prezentowania informacji oraz wdrażanych działań, w tym skuteczności aktywizacji społeczności lokalnej w ramach LSR i zainteresowania współpracą z LGD „Solna Dolina”.
Ankieta jest anonimowa.
1. Czy do tej pory spotkał/a się Pani/Pan gdziekolwiek z nazwą Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina":
2. Ile razy w roku widział/ła Pani/Pan logo Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”?
Captionless Image
3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2: Czy logo Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” widział/a Pani/Pan? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
4. Czy korzystał/a Pani/Pan z usług/działań Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE proszę przejść do pytania 6)
5. Proszę określić w jaki sposób korzystał/a Pani/Pan z usług/działań LGD „Solna Dolina” (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
6. Skąd Pani/Pan czerpie wiedzę o zasadach dofinansowania w ramach PROW 2014-2020, czy też działaniach organizowanych przez LGD „Solna Dolina”? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
7. Czy dostęp do aktualnych informacji o działalności LGD „Solna Dolina” jest dla Pani/a wystarczający? (godziny otwarcia, aktualności na stronie www):
8. Jak ocenia Pan/i stronę internetową LGD: www.solnadolina.eu. Proszę o dokonanie oceny poprzez zaznaczenie jednego pola w każdej z trzech kategorii: 1) Ocena merytoryczna zawartości strony (przydatne informacje, aktualność, kompleksowość, itp.)
2) Ocena atrakcyjności strony (grafika, estetyka):
3) Ocena funkcjonalności strony(dostępność załączników, linków, łatwość odnajdywania treści):
9. Jaki zakres informacji dotyczący działań realizowanych przez LGD „Solna Dolina” jest dla Pani/Pan interesujący? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
10. Jakie formy otrzymywania informacji Pani/Pan preferuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
11. Czy jest Pani/Pan członkiem Stowarzyszenia „Solna Dolina”?
12. Czy zgadza się Pani/Pan z następującym stwierdzeniem: 1) Lokalna Grupa Działania jest w mojej okolicy znaną instytucją.
2) Informacja o działaniach LGD jest powszechna i łatwo dostępna.
3) Działania LGD wpływają na zwiększenie aktywności społecznej.
4) Dzięki dodatkowym projektom realizowanym przez LGD dedykowanym osobom starszym, młodzieży lub osobom bezrobotnym zwiększa się ich aktywność i włączenie społeczne.
5) Istnienie LGD jest dla środowiska lokalnego istotne.
6) Znam (lub kojarzę) osoby działające w LGD.
7) Realizowane przez LGD działania pozytywnie wpływają na wzrost aktywności mieszkańców i ich wzajemnej integracji
12. Jak oceniają Państwo wpływ działalności LGD w latach 2014-2018 na poszczególne obszary: 1) Atrakcyjność turystyczna *
2) Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
3) Infrastruktura i oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjna
4) Warunki dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
13. Jakie zmiany należy wprowadzić we współpracy w ramach LGD na przyszłość? Jakich obszarów powinny one dotyczyć?
Your answer
14. Czy w przyszłości jest Pani/Pan zainteresowana/y współpracą z LGD „Solna Dolina”?
Miejsce zamieszkania:
Reprezentowany sektor:
Zapraszamy Państwa do dzielenia się z nami swoimi uwagami
Captionless Image
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy