แบบประเมินความพึงพอใจการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบฝ่ายวิชาการ
แบบประเมินนี้จ้ดทำโดยฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบโปรดเลือกคำตอบตามความเป็นจริง
เพศ
สถานภาพ
คณะ / หน่วยงาน
ระดับความพึงพอใจ
่โปรดเลือกช่องที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด
1.ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความรวดเร็วทันเวลา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ความถูกต้อง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ความเหมาะสมของอุปกรณ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความเหมาะสมของสถานที่
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.คุณภาพของงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.ความพึงพอใจในภาพรวม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service