แบบประเมินความพึงพอใจการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบฝ่ายวิชาการ

แบบประเมินนี้จ้ดทำโดยฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบโปรดเลือกคำตอบตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ระดับความพึงพอใจ

  ่โปรดเลือกช่องที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question