ลงทะเบียนประชุมวิชาการ "ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ" (Keep Up with An Era of Change for Innovation and Best Practices in Nursing)  ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564
สภาการพยาบาลขอปิดรับการลงทะเบียนประชุมวิชาการ หากท่านใดมีข้อคำถาม กรุณาติดต่อที่หมายเลข 0 2596 7573-7574 ในวันเวลาทำการ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy