Nakladanie s odpadom v Prešove
Vážení Prešovčania,
Váš názor nás zaujíma! Vyplňte súťažnú anketu, vyjadrite svoj názor na nakladanie s odpadom v Prešove
a vyhrajte zaujímavú cenu!

Triedením odpadu pomôžeme životnému prostrediu, ale aj svojej peňaženke. Poplatky za skládkovanie
odpadov sa totiž od roku 2019 zvyšujú a budú naďalej stúpať, ale veľmi závisia od množstva vytriedeného
odpadu. Triediť odpad sa preto všetkým Prešovčanom naozaj oplatí!

Dajme odpadu a životnému prostrediu druhú šancu a spolu vytrieďme v Prešove viac papiera, viac
plastov, viac kovových obalov, viac skla, viac viacvrstvových kombinovaných materiálov – nápojových
kartónov a viac bioodpadu. Triedim = šetrím prírodu, svoje zdravie aj peniaze.
1. Aké odpady triedite? (môžete označiť aj viac odpovedí)
2. Pre zlepšenie podmienok triedenia odpadu je potrebné:
3. Využívate služby zberných dvorov na uliciach Bajkalská 33 alebo Jesenná 3 v Prešove ?
Máte záujem o komunitné kompostovanie? (spoločné kompostovanie komunity ľudí žijúcich v jednom bytovom dome)
Každý občan Prešova, ktorý vyplní tento anketový lístok do 31.05.2019 a uvedie svoje kontaktné údaje bude zaradený do žrebovania o zaujímavé vecné ceny - kompostéry, sety na triedený odpad a sady ekoobalov na potraviny.
Vyplnením svojich osobných údajov udeľujem prevádzkovateľovi Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov súhlas s ich spracovaním formou získavania, vyhotovovania, zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovania pre účel IS Organizovanie súťaží, a to v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Na prípadné otázky k ankete Vám odpovie MVDr. Tibor Bindas 051/3100210
Kontaktné údaje (nepovinné)
E-mailová adresa
Your answer
Meno a priezvisko
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service