Αξιολόγηση Ενότητας 05:
Εισαγωγή στη Διαχείριση Ταλέντου 4.0
1. Αν οι υπάλληλοι δεν είναι ικανοποιημένοι ή αφοσιωμένοι στην εταιρεία, ο οργανισμός δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το συναίσθημα. *
1 point
2. Ποια δήλωση δεν είναι σωστή για τη διαδικασία διατήρησης υπαλλήλων; *
1 point
3. Ποιες δηλώσεις είναι σωστές; Ο σκοπός της διατήρησης ταλέντου είναι… *
1 point
4. Μια επιτυχημένη διαδικασία διατήρησης… *
1 point
5. Οι υπάλληλοι πρέπει να συμμετέχουν στη δημιουργία της εταιρικής κουλτούρας, προκειμένου να νιώθουν ότι ταυτίζονται με την εταιρεία. *
1 point
6. Ποια δήλωση δεν είναι σωστή; *
1 point
7. Η εξέλιξη καριέρας μπορεί… *
1 point
8. Πολλοί/Οι περισσότεροι υπάλληλοι νιώθουν ότι δεν λαμβάνουν επαρκή σχετική πληροφόρηση για την εταιρεία. *
1 point
9. Η δημιουργία μιας νέας αίσθησης του ανήκειν... *
1 point
10. Η εσωτερική επικοινωνία… *
1 point
Submit
This form was created inside of CARDET. Report Abuse