ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Gửi các bạn sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế!

Nhằm mục đích hỗ trợ phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên và gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn chuyên ngành Kinh tế Quốc tế. Khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học hàn lâm sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế

Các bạn thực hiện yêu cầu theo hướng dẫn viết đề cương sau nhé: https://www.dropbox.com/s/cc8aiyp24hqn1t3/De%20cuong%20nghien%20cuu_NCKHSV.pdf?dl=0

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question