TIM ZA PROMOCIJU NAUKE - PRIJAVA

U Tim za promociju nauke mogu se uključiti učenici četiri srednje škole iz Čačka - Gimanzije, Tehničke škole, Mašinsko-saobraćajne škole i Prehrambeno-ugostiteljske škole. Učenici se prijavljuju za jednu od sledećih oblasti koja ih najviše interesuje: fizika, hemija, robotika, obnovljivi izvori energije.

Tim za promociju nauke će raditi na produkciji naučnih postavki (poput onih na Festivalu nauke ili Sajmu fizike), oranizovanju projekcija naučnih filmova, osmišljavanju interaktivnih naučnih radionica, organizovanju zanimljivih predavanja i debata, promociji nauke u školama, Festivalu nauke ili putem medija.

Ideju osnivanja Tima za promociju nauke zajednički sprovode Kulturni centar Lift, Gimnazija, Tehnička škola, Mašinsko-saobraćajna škola i Pregrambeno-ugostiteljska škola.

Više informacija o radu Tima potražite kod:

Irena Stevanović, profesor (Gimnazija)
Dragana Radmilac, pedagog (Tehnička škola)
Aleksandar Dilparić, profesor (Mašinsko-saobraćajna škola)
Aneta Petrović, profesor (Prehrambeno ugostiteljska škola)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Nakon isteka roka za prijavljivanje biće izvršena selekcija kandidata.