แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ กองทะเบียนพล
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คามพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายข้อมูลได้ชัดเจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงอยู่เสมอ
การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์และการใช้งาน
การออกแบบที่สวยงาม เหมาะสม
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy