CDC-D1948 เชิญร่วมสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนยากจนต่างจังหวัด
เชิญร่วมบริจาคสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 48 หมู่ 3 ต. บ้านพร้าว อ. นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ขณะนี้ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง
- ค่ากระเบื้อง 15,000 บาท
- ค่าปูน 20,000บาท
- ค่าสุขภัณฑ์ห้องน้ำ 15,000บาท


สามารถโอนเงินทำบุญคนละไม่เกิน 108 บาท ตามเคย มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: http://tiny.cc/hpe0hz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/4oe0hz
Login Name
ใส่ Login Name ที่ใช้ในเวป Chaloke.com
Your answer
วันที่โอน
ใส่วันที่ทำรายการ ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เช่น โอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ใส่ 01/02/2017
Your answer
เวลาที่โอน
ใส่เวลาที่ทำรายการ ในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที เช่น โอนตอนบ่ายโมงสิบสี่นาที ให้ใส่ 13:14
Your answer
ช่องทางการโอนเงิน
ระบุธนาคารที่โอนออกและช่องทางการโอนเช่น Internet, ATM, Counter กรุณาระบุสาขาที่ทำรายการ
Your answer
จำนวนเงินที่ต้องการทำบุญ
ใส่ตัวเลขพร้อมทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 108.01 (เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่คำว่าบาท)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญ
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญ
Your answer
Comment
ข้อความเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy