BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PEKERJA DALAM KALANGAN WARGA PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA KANGSAR TAHUN 2017
Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

Untuk makluman,Bahagian Khidmat Pengurusan akan menjalankan kajian di atas dengan tujuan mengenal pasti sejauh mana kepuasan hati warga Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar mengenai beberapa aspek kerja semasa di jabatan ini.

Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama Tuan/Puan untuk menyatakan tahap kepuasan hati secara jujur dan ikhlas atau persetujuan ke atas beberapa kenyataan seperti terkandung di dalam borang soal selidik ini.

Tuan/Puan juga diharap dapat memberikan pandangan dan cadangan tambahan sekiranya ada.

Sekian, terima kasih.

Email address *
Bahagian 1 - Maklumat Asas
Bahagian sedang berkhidmat
Lokasi pejabat
Kumpulan dan Gred Jawatan
Umur
Jantina
Tempoh berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam
Tempoh berkhidmat di Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar
Bahagian 2 - Kepuasan Kerjaya
Sila tandakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dalam setiap kenyataan di bawah
Kesesuaian tugas dengan minat
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Keupayaan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Kebebasan untuk melaksanakan tugas mengikut kaedah sendiri
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Peluang untuk melakukan kerja berbeza dari semasa ke semasa untuk menonjolkan potensi diri
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Peluang cerah untuk terus maju dalam perkhidmatan awam
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Bahagian 3 - Hubungan Pekerja Dengan Pengurusan Atasan
Sila tandakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dalam setiap kenyataan di bawah.
Keberkesanan pengurusan atasan berkomunikasi mengenai matlamat dan strategi organisasi
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Keprihatinan pengurusan atasan akan kebajikan warga PDTKK
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Keprihatinan pengurusan atasan akan permasalahan yang dialami warg PDTKK
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Bahagian 4 - Hubungan Pekerja Dengan Penyelia/Ketua
Sila tandakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dalam setiap kenyataan di bawah.
Arahan penyelia/ketua adalah mudah difahami
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Penyelia/Ketua sentiasa memberi maklum balas positif mengenai kerja yang saya lakukan
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Penyelia/Ketua mempunyai kemahiran untuk membuat keputusan dengan baik
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Pembahagian kerja oleh penyelia/ketua dilakukan secara adil
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Kesediaan penyelia/ketua untuk menerima pandangan orang bawahan
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Penyelia/Ketua menghargai penghasilan kerja yang baik
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Keadilan yang diamalkan oleh penyelia/ketua dalam melakukan penilaian prestasi kerja tahunan
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Maklumbalas yang diberikan oleh penyelia/ketua semasa melaksanakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) kepada pekerja adalah menggambarkan sumbangan pekerja kepada organisasi
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Bahagian 5 - Hubungan Dengan Rakan Sekerja
Sila tandakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dalam setiap kenyataan di bawah.
Peluang berinteraksi dengan rakan sejawat di Jabatan/Bahagian lain
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Kerjasama di antara pengurusan atasan dan bawahan
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Semangat kekitaan dikalangan warga PDTKK
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Amalan saling hormat menghormati diantara satu sama lain tanpa mengira pangkat
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Bahagian 6 - Kemudahan - Kemudahan Lain
Sila tandakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dalam setiap kenyataan di bawah.
Kemudahan kenderaan pejabat atas urusan rasmi
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Kemudahan pantri
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Kemudahan tandas
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Kebersihan persekitaran pejabat secara keseluruhan
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Kemudahan komputer memudahkan urusan saya
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Ruang pejabat di bahagian saya
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Bahagian 7 - Keseluruhan
Sila tandakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dalam setiap kenyataan di bawah.
Kepuasan saya secara keseluruhan
Sangat Tidak Berpuas Hati
Sangat Berpuas Hati
Pandangan dan Cadangan
Apakah pandangan anda terhadap PDTKK secara keseluruhan
Your answer
Apakah cadangan anda untuk menambah baik PDTKK sebagai sebuah tempat kerja yang kondusif
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms