Anketa o saradnji
Molimo vas da odgovorite na naredna pitanja o vidovima saradnje sa Matematičkim fakultetom u Beogradu. Ukoliko izrazite interesovanje za neki vid saradnje, to vas ne obavezuje da u njoj učestvujete, već znači da ćemo vam slati informacije relevantne za taj vid saradnje.
Naziv kompanije *
Your answer
Ime i prezime kontakt osobe *
Your answer
Email kontakt osobe *
Your answer
Da li ste zainteresovani za objavljivanje oglasa za pozicije, prakse, radionice, predavanja i stipendije na stranama MatF-a?
Oglasi se besplatno objavljuju na studentskom portalu: http://oglasi.matf.bg.ac.rs/. Format oglasa koje objavljujemo možete naći u okviru sekcije "Kontakt".
Da li ste zainteresovani za predstavljanje vaše kompanije na Stručnim tribinama Katedre za računarstvo?
Da li ste zainteresovani za držanje jednog časa u vidu gostujućeg predavanja na nekom od naših predmeta?
Da li ste zainteresovani za održavanje naučno-istraživačkog predavanja na Seminaru Katedre za računarstvo?
Da li ste zainteresovani za održavanje naučno-istraživačkog predavanja na nekom drugom seminaru MatF-a?
Ako jeste, navedite o kojoj oblasti/katedri se radi.
Your answer
Da li ste zainteresovani za držanje stručnog kursa tokom akademske 2018/2019, u trajanju od 28 ili 40 časova (u vašim ili našim prostorijama)?
Stručne kurseve mogu da drže vaši zaposleni koji imaju univerzitetsku diplomu i barem pet godina radnog staža.
Da li ste zainteresovani za davanje tema za master teze i zajedničko praćenje rada na njima?
Za ovaj vid saradnje, potrebno je da sa vašom kompanijom prethodno ostvarimo neki drugi vid saradnje.
Da li ste zainteresovani za nagrađivanje najboljih studenata MatF-a?
Da li ste zainteresovani za stipendiranje studenata MatF-a?
Da li ste zainteresovani za sponzorstvo učešća studenata i nastavnika/asistenata MatF-a na stručnim i naučnim konferencijama?
Da li ste zainteresovani za sponzorstva događaja organizovanih od strane MatF-a (poput studentskih takmičenja i naučnih konferencija)?
Da li ste zainteresovani da učestvujete u razgovorima o budućim unapređivanjima planova i programa informatičkih studija na MatF-a?
Da li ste zainteresovani za zajedničko (sa MatF-om) prijavljivanje na konkurse za naučno-istraživačke projekte?
Da li ste zainteresovani za konsultantske usluge članova Katedre za računarstvo
Da li ste zainteresovani za konsultantske usluge članova neke druge katedre MatF-a?
Ako jeste, navedite o kojoj oblasti/katedri se radi.
Your answer
Da li ste zainteresovani za deljenje ljudskih resursa, odnosno da neko bude zaposlen sa jednim procentom na Katedri za računarstvo, a sa jednim (npr. 30%) u vašoj kompaniji?
Da li ste zainteresovani za davanje donacija MatF-u?
Da li ste zainteresovani za neki drugi vid saradnje?
Your answer
Da li imate neku ideju koju biste dodatno želeli da podelite sa nama?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms