LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG PRIZAG

  Captionless Image

  UPITNIK ZA JLS - projekti

  Molimo Vas da popunite upitnik dajući kratke i jasne odgovore (ako je moguće u natuknicama). U slučaju da imate više projektnih ideja/prijedloga, popunite upitnik za svaki projekt. Zahvaljujemo na sudjelovanju
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question