แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนรายวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริงโดยเลือกช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
เกณฑ์การประเมิน
5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชั้นปีที่ *
สาขาวิชา *
คณะ *
รหัสนักศึกษา *
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ที่เรียน *
ภาคการศึกษาที่ *
อาจารย์ผู้สอน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy