แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
**งานบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1. เพศ *
1.2 ประเภทผู้ใช้บริการ *
1.3 คณะ / หน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ *
Required
2.2 การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จัดให้บริการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จัดให้บริการมีความเหมาะสมและเพียงพอกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
3. ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง และระบบเครือข่ายภายในห้อง มีเสถียรภาพ
4. สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
5. สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ เหมาะสมต่อการใช้งาน
2.3 ข้อเสนอเเนะ/ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms