Študenti slovenských vysokých škôl: Zuzana, sme radi, že si späť!


Ak ste náhodou niekto v posledných dňoch nezachytili, kto je Zuzana Hlávková a chcete vedieť, prečo si myslíme, že je to osoba, ktorá si zaslúži našu podporu, prečítajte si, prosím, tento článok: http://bit.ly/2gbjP53.

V novembri ‘89 to boli práve študenti, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o zmenu, hoci sa zdalo, že podmienky tomu nie sú naklonené. Veríme, že aj dnes väčšine z nás záleží na budúcnosti našej krajiny.

Slovenskí študenti v zahraničí pohotovo zareagovali a do pár dní stovky z nich online vyjadrili svoju podporu Zuzane. Inšpirovaní našimi kolegami spúšťame iniciatívu, kde sa môžeme podpísať aj my, študenti slovenských vysokých škôl a vyjadriť tak, že si vážime, čo Zuzana urobila a že nám záleží na tom, čo sa deje s našou krajinou.

Aj keď panuje populárny názor, že ten, kto je trochu šikovnejší, odíde za lepšou budúcnosťou do zahraničia, veľa z nás sa na Slovensku rozhodlo študovať nie preto, že by sme na nič lepšie nemali, ale práve preto, že nám na stave našej krajiny záleží, máme ju radi a chceme ju zlepšovať a prežiť v nej celý svoj život. Mrzí nás, že veľa mladých na Slovensku to takto nevidí a rozhodnú sa odísť navždy preč, no rozumieme, prečo sa to deje.

Často prestávajú veriť tomu, že sa niečo dá zmeniť, korupcia je vnímaná ako súčasť našej kultúry a snaha posunúť veci dopredu sa veľakrát stretáva s absolútnym nepochopením zo strany okolia. Sú tu však aj mnohí, ktorí sa rozhodnú nabrať skúsenosti vonku a veria, že ich dokážu neskôr doma využiť a pomôcť. Radi by sme s nimi spájali sily.

Pri čítaní toho, ako sa Zuzana po čase musela cítiť bezmocná, môžeme len rozmýšľať, koľko ľudí s podobnou skúsenosťou to vzdalo a korupcii a klientelizmu prestalo vzdorovať. Práve preto považujeme za potrebné vyzdvihnúť jej statočnosť.

Nie je to len o podporení jednej osoby, ale aj o pozdvihnutí povedomia, o ukázaní toho, že keď sa niekto rozhodne postaviť zaužívaním praktikám, získa od verejnosti priaznivú odozvu. Dúfame, že "mladícke ideály" jej zostanú naďalej a ani my ostatní sa ich nebudeme báť otvorene žiť a presadzovať.

Pre vyjadrenie podpory Zuzane prejdi na koniec stránky.

Pôvodnú iniciatívu slovenských študentov v zahraničí nájdete tu: http://bit.ly/2gikKBn.

Podpísaní (1184, nakoľko sú naše myšlienky veľmi blízke, rozhodli sme sa podpisy zahraničných študentov odoslať pôvodnej iniciatíve a naopak):

Róbert Martin Hudec, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Markus Bartík, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Tomáš Popovič, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Daniel Takács, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Magdolen, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Matus Zavodny PEVŠ
Michal Janáčik FMFI UK BA
Diana Cencer Garafová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Daniela Blažejová, Univerzita Komenského
Ivan Martoš FIIT STU
Michal Čelko STU/SjF
Klára Neslušanová UK Bratislava
Mária Lesičková Univerzita Komenského, Bratislava
Daniel Lietava UCM FMK v Trnave
Zuzana Chládecká Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
Monika Gašparová Univerzita Komenského
Kamila Potočárová FSEV UK
Katarína Kiššová Univerzita Komenského v Bratislave
Enikő Horváth Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Martin Dubéci FSEV UK
Miriam Kanioková Masaykova univerzita
Tomáš Ondrejka FMK UCM
Stanislava Bilšáková Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Ivana Piroháčová FSEV UK
Tomas Koperda Fakulta manazmentu UK
Martin Kvetko Univerzita Komenského, Bratislava
Katarína Brejčáková Univerzita Komenského v Bratislave
Tomáš Královič Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kristína Havlíčková Univerzita Komenského v Bratislave
Dušan Bezák FMFI UK BA
Marek Vician Univerzita Komenského v Bratislave
Adriána Lukáčová UK FSEV Európske štúdiá
Miroslava Tokárová Univerzita Komenského
Eunika Pogran Univerzita Komenského v Bratislave
Dominika Pappová Ekonomická univerzita v Bratislave
Andrea Zapachova Univerzita Komenskeho
Anabela Jakabová Univerzita Komenského
Adrián Terek Lekárska fakulta UK
Jana Schäfferová FiF UK
Mária Trubanová Univerzita Komenského v Bratislave
Marek Výboch Žilinská univerzita v Žiline
Zuzana Dukátová Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Martina Mokrášová Prešovská univerzita
Peter Vaclavik Fsev Bratislava
Tomáš Senko Prif UK
Kristina Kacaljakova Univerzita Komenskeho, Bratislava
Michal Bardiovský Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kristína Voglová Univerzita Komenského v Bratislave
Richard Varga UK BA
Tomáš Badin BISLA
Martin Šponiar Univerzita Komenského
Tomáš Dvorský UPJŠ
Alexandra Mojžišková Univerzita Komenského
Lujza Dubravická Univerzita Komenského
Ema Ondrušková Univerzita Komenského
Alex Rusnák FSEV UK
Katarína Čupeľová Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Jan Belan Žilinská Univerzita
Jakub Tomasovic UK, FSEV
Michal Huštaty VŠVU
Brigita Šimková Univerzita Komenského
Miroslav Janek Vysoka skola ekonomie a manazmentu verejnej spravy v Bratislave
Mariana Monika Kortisova UK FSEV
Simona Radecká Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Annamária Košútová Univerzita Mateja Bela
Lucia Drinková Univerzita Komenského
Jakub Velič Univerzita Komenského
Katarína Drinková Univerzita Komenského v Bratislave
Štefan Jurča UKF
Dávid Petruš Karlova Univerzita
Andrea Chochoľáková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kamil Janecek FIIT STUBA
Karin Rosíková Univerzita Komenského v Bratislave
Marcel Novomestsky ZU v Ziline
Denisa Púchyová FMK
Ondrej Chott Technická univerzita vo Zvolene
Iva Fabušová Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bianka Čengelová UNIBA
Peter Kováč Masarykova Univerzita
Michal Kočan Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Tomáš Slivka STU - Stavebná fakulta
Juraj Murček Univerzita Komenského v Bratislave
Dominik Földes PEVŠ
Lucia Jakúbková Ekonomická univerzita v Bratislave
Juraj Mýtny Zilinska univerzita
Michal Skuhra Žilinská univerzita v Žiline
Daniel Grigar Univerzita Komenského
Norbert Kucharik College of Europe (Promotion 2015/2016), Bruges
Jana Kramárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Michaela Hojcsková Univerzita Komenského v Bratislave
Matúš Kňážek TNuAD
Lucia Zvacekova Trnavska univerzita
Libor Mikolášik City University of Seattle, Bratislava
Patrícia Kollárová UNIZA
Danica Majchráková Prif UK
Tomáš Durčák Masarykova Univerzita, Fakulta informatiky
Stanislav Blaho STU BA Svf
Albert Rákai UPJŠ
Patricia Kovacova Prif UK
Juraj Volko FIIT STU
Róbert Vavrek Technická univerzita v Košiciach
Viera Bednáriková VŠMU
Jozef Kováč STU - Stavebná fakulta
Barbora Brezovská Univerzita Komenského
Ivan Hrnciarik Vsemvs BA
Hana Hornackova STU
Sebastián Révay Univerzita Komenského v Bratislave
Emília Pitoňáková STU Bratislava
Daniel Kazankov Vysoká škola múzických umení v Bratislav
Ivan Lacho ZU Zilina FRI
Jakub Mrocek Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Bratislava
Martin Tvarožek TU Darmstadt / STU Bratislava
Michala Angelovicova Univerzita Komenskeho
Dana Bobuľská Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
Marcel Zajac PriF UK a moje deti na PraF UK a STU
Adam Dzurak Ekonomicka univerzita v BA
Milan Hrbek UKF Nitra
Tomas Gugh Technische Universität Berlin
Nikoleta Žišková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Mário Zeman Ekonomická univerzita v Bratislave
Lubomír Pätoprstý Ekonomická Univerzita
Lucia Popadičová Univerzita Komenského v Bratislave
stanislav veliky EF UMB Banská Bystrica
Jakub Trulík Univerzita Mateja Bela
Michal Krakovsky STU
Adela Makovinská UK Bratislava
Pavol Kaniansky Akademia umeni BB
Ivana Čobejová Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Valentína Sikelová Ekonomická Univerzita BA
Miroslav Botka Zilinska Univerzita
Dominika Uramová UKF
Zuzana Hromádková UMB Banská Bystrica
Katarina Ferencova Slovenska poľnohospodárska univerzita
Boris Brunner Slovenská akadémia vied
Richard Žikla Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Peter Košťany Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Patrik Budke Trnavská Univezita
Martin Macko Žilinská Univerzita
Lukas Orlicky STUBA
Jakub Petrikovič PRIF UK
Nina Valíčková Slovenská technická univerzita, Bratislava
Lucia Hubinská Univerzita Komenského
Jozef Brandy Univerzita Komenského
Vincent Kmeť Ekonomická univerzita v Bratislave
Anna Zorkovská Univerzita Komenského Bratislava
Michal Ševčík Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Jana Guráňová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Katarína Žúborová UCM, FF, Trnava
Lubomira Lukacikova Univerzita Komenského, Bratislava
Ivana Vidličková PriF UK, Bratislava
Mária Vidiečanová PRIF UK
Michaela Debreová Prif UK
Daniel Petruška UPJŠ
Tomáš Benetin Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Simona Töröková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Nina Zvalová Karlova Univerzita v Prahe
Martin Kéry Prírodovedecká fakulta UK
Bohdana Hevierova Univerzita Komenskeho v Bratislave
Mária Mazúrová PriF UK
Elena Panisova Prirodovedecka fakulta, UK
Vladimír Salay UKF v Nitre
Jakub Kocourek Univerzita Komenského
Rastislav Podracký Sv.Alžbety SP Žilina
Alena Marková Univerzita Komenského
Mária Harčárová Trnavská univerzita
Monika Svobodová UMB
Kristína Nestorová Ekonomická univerzita v Bratislave
Alžbeta Gundová Univerzita Komenského BA
Ondrej Vargovčík PriF UK
Elena Kováčiková UKF Nitra
Veronika Kvietková Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
Dominika Lešková Univerzita Komenského v Bratislave
Matej Laš UMB
Jakub Buchel FifUK
Tomáš Desat VŠVU
Pavol Prazenica LF SZU
Júlia Pukancová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Katarína Žúborová UCM, FF, Trnava
Miriam Hrašková Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Kolenič Univerzita Komenského v Bratislave
Ružena Michaligová Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Jesenko Univerzita Komenského v Bratislave
Dominika Stranska Steffan del mare, succava, Romania
Peter Orolin FMFI UK
Natália Hudecová Ekonomická univerzita v Bratislave
Eva Stopková Slovenská technická univerzita v Bratislave
Veronika Froncová City University of Seattle
Mikulas Hermann FMFI UK
Matej Antoška Žilinská univerzita v Žiline
Karin Petríková Univerzita Komenského
Boris Mayer FSEV UK
Richard Ondrejček Lekárska fakulta, Univerzita Komenského
Ondrej Ličko Slovenská technická univerzita
Zuzana Dodoková UMB B. Bystrica
Alexandra Hricova Ekonomicka univerzita v Bratislave
Peter Truchan FIIT STU
Martin Krupánszki Univerzita Komenského v Bratislave
Juraj Lörinčík FMFI UK
Terézia Haceková Univerzita Komenského
Tomáš Kubáň Univerzita Komenského, Bratislava
Jakub Kuruc Univerzita Komenského v Bratislave
Terezia Michalkova Univerzita Komenskeho v Bratislave
Martin Kollárik FSEV UK
Zuzana Vontorčíková VŠMU Bratislava
Kristína Majvitorová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Marianna Takáčová Univerzita Komenského v Bratislave
Petra Jánošková Univerzita Komenského v Bratislave
Annamaria Vrbova FiF UK
Marcela Rebrová Univerzita Komenského v Bratislave
Lenka Štangová Univerzita Komenského FiF
Miriama Takácsová Ekonomická univerzita v BA
Ivan Markusek Univerzita Komenského v Bratislave
František Jergel Slovenská technická univerzita, Bratislava
Magdaléna Jurkemíková Univerzita Komenského
Lenka Štangová Univerzita Komenského FiF
Kamila Šebestová Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Tomáš Majerčák Tuke
Lucia Jankurová Univerzita Komenského v Bratislave
Eva Vargová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Valeria Holubkovicova STU Stavebna fakulta Btatislava
Hana Kaňuková Univerzita Komenského v Bratislave
Viera Rattayová STU SVF
Ján Trimel FIIT STU
Žofia Váryová Univerzita Komenského v Bratislave
Anna Wanda Mačáková ČVUT Praha, Fakulta Architektury
Karolína Žieriková Univerzita Komenského v BA
Veronika Sirková TUKE
Katarína Cibulková Ekonomická univerzita, Bratislava
Dominika Uhričíková Univerzita Komenského v Bratislave
Ivana Trokšiarová Trnavská univerzita v Trnave
andrej nocik Fakulta managmentu UK
Veronika Golianova Univerzita Komenskeho Bratislava
Ľudmila Jančíková Stavebná fakulta STU
Dominika Petríková VŠMU
Tomáš Pálenkár Ekonomická Univerzita v BA
Jana Kroková Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Erik Král Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre a Warsaw University Of Life Sciences
Petra Janská Univerzita Komenského v Bratislave
Marek Slušňák SvF STU
Tomáš Pišúth Univerzita Komenského v Bratislave
Peter Mareš STU SvF 85-89
Paula Fraňová FCHPT Slovenská technická univerzita Bratislava
Alexandra Macejková Univerzita Komenského v Bratislave
Romana Dubravická ČVUT v Prahe
Andrea Rusková Kušnierová Univerzita Komenského v Bratislave
Lenka Žuchová Masarykova Univerzita, FSS
Ján Blisca Univerzita Komenského v Bratislave
Michaela Petríková LF UK, Bratislava
Pavol Kupko UPJŠ v Košiciach
Miriama Šuleková TnUAD
Dominika Šubertová Žilinská Univerzita
Pavol Krajči Univerzite Komenského, Právnická fakulta
Michal Slovík FIIT STU
Lýdia Anderková Univerzita Komenského, FSEV
Martina Glosová PEVŠ
Marek Horváth Univerzita Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie
Dominika Dianová Univerzita Komenského v Bratislave
Michal Strakoš LF UK, Bratislava
Martin Kotovský Univerzita Komenského, Právnicka fakulta
Matej Kramár Univerzita Komenského
Monika Sedlakova Univerzita Komenskeho
Michal Jantoška Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Viktória Kotrasová Univerzita Mateja Bela BB
Adam Martinček Žilinská univerzita
Natália Karelová STU Fakulta informatiky a informačných technológií
David Hubáček Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Marta Kralikova FiF UK
Dusan Ptacek Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Erik Mihok Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita
Martina Hagovská Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Martin Šugár FMFI UK
Kristína Královičová FMV EUBA
Alena Salajová UPJŠ
Michal Praj FEI STU
Lucia Mileová Univerzita Komenského Bratislava
Lucia Puttersteinová Univerzita Komenského
Ivana Bednaříková Ekonomická univerzita v Bratislave
Tomáš Kottra FiF, Univerzita Komenského
Ivan Magdolen Univerzita Komenského, FMFI
Ester Nemcová VŠVU
Katarína Ťapajnová STU Svf, Bratislava
Marek Godovič VŠMU
Adam Števanka Univerzita Komenského v Bratislave
Adam Števanka Univerzita Komenského v Bratislave
Michal Korgo Žilinská univerzita
Ľudovít Ďurman Univerzita Komenského v Bratislave
Erik Matula FF TRUNI
Emília Borzová FiF UK
Terézia Bátovská Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Michaela Pagáčová Ekonomická univerzita v Bratislave
Beáta Šajgalíkoévá Univerzita Komenského v Bratislave
Roman Ďuriš VŠMU
Ľuboš Žárský Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Michal Onofrej Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Tibor Kocák Vysoké učení technické, Brno
Žaneta Šefčíková Svf STU
Monika Bartošová Univerzita Komenského v Bratislave
Adriana Gavronová Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta
Lukáš Ranik Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka
Jaroslav Foľvarský Univerzita Komenského
Hana Volsikova PFUK
František Korček Ekonomická univerzita v Bratislave
Adriana Gavronová Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Miloš Medo STU FIIT
Vladimír Pavlík Univerzita Komenského
Ján Košč UPJŠ v Košiciach
Dominika Napová Univerzita Komenského
Ivan Čemez Trnavská univerzita
Richard Repáň Technická Univerzita v Košiciach
Simona Rášová Ekonomická univerzita v Bratislave
Martin Lupták Ekonomická Univerzita v Bratislave
Ivan Čemez Trnavská univerzita
Adam Oles Univerzita Komenského, Právnicka fakulta
Katarína Kubíčková FM Univerzita Komenského
Lenka Šutarová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Natalia Kotrikova Univerzita Komenskeho
Patrícia Reichlová FMK UCM
Ján Hučko Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Katarína Kubíčková FM Univerzita Komenského
Patrik Jedinak UMB
Jana Huliaková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Martin Ondraščin STU
Zoltan Mokusz Ekonomicka univerzita v Bratislave
Simona Rezáková Prírodovedecká fakulta univerzity Komenského, Bratislava
Nikoleta Janová Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Milan Bednárik Univerzita Komenského
Monika Bartošová Univerzita Komenského v Bratislave
Monika Ondová Univerzita Komenského v Bratislave
Samuel Bednar Univerzita Komenskeho
Marek Ľalík Žilinská Univerzita
Miloš Štefanka FF UKF
David Cacik Univerzita Komenskeho
Eva Šimková Ekonomická Univerzita
Katarina Oravcova OF, EU BA
Lucia Kuchtová FSEV Univerzita Komenského
Andrej Sipták Jesseniovova lekárska fakulta UK
Tomáš Zelenay STU
Monika Harmadyová Univerzita Komenského
Pavol Fukatsch BISLA
Juraj Záhora Univerzita Komenského v Bratislave
Barbora Koštrnová Trnavská univerzita
Samuel Švajda FSEV UK
Jakub Skaličan FiFUK psychológia
Sona Kiktova EUBA
Jozef Zaťko Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Matej Hákač Trnavská univerzita v Trnave
Dávid Paculík Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Kristína Eliašová Univerzita Komenského
Erika Stahoňová Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Račák FEI STU
Jaroslav Sabol Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Matej Čupka Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Radoslava Macejková Ekonomická univerzita v Bratislave
Marta Peterová Univerzita Komenského Bratislava
Róbert Baluch Univerzita Mateja Bela
Ľuboslava Kubišová UMB Banská Bystrica
Dominika Lavová Univerzita Komenskeho v Bratislave
Gabriela Platková Filozofická fakulta UK v Bratislave
Štefan Petrán FEI, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zuzana Mojžišová UVLF v Košiciach
Gabriel Hajtman Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jana Kazaz Univerzita Pavla Jozefa Safarika, Pravnicka Fakulta / CEU Budapest
Matus Zak Ekonomicka univerzita v Bratislave
Jakub Kapitulík Univerzita Komenského v Bratislave
Karin Bojnanská Univerzita Komenského v Bratislave
Valéria Borovská Prešovská univerzita
Daniel Stupavsky Southampton Solent University
Štefan Lauko FSEV UK
Lucia Zsilinszká Univerzita Komenského
Dávid Bažík Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Martin Drozda FEI STU
Maroš Kiša Technická Univerzita v Košiciach
Katarína Kašická Technická Univerzita v Košiciach
Matej Zábojník Slovenská Technická Univerzita Bratislava
Norbert Franko Univerzita Komenského v Bratislave
Katarína Hellová STU
Katarína Plevová Univerzita Komenského Bratislava
Elena Sliacka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adam Kližan Univerzita Komenského
Patrik Michal Berinšter Technická univerzita v Košiciach
Martina Jelenová Masarykova univerzita v Brne
Monika Palkovičová FF Trnavská univerzita
Daša Vojtechová Jesseniova lekárska fakulta UK
Katarína Zbušková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Adrián Košalko Masarykova univerzita, Lekarska fakulta
Petra Barboriaková Ekonomicka univerzita Bratislava
Lívia Toldyová Ekonomická univerzita v Bratislave
Michal Hudák Lesnícka fakulta TUZVO
Filip Polubňák Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mária Alena Hasáková Trnavská univerzita
Patrícia Krausová Ekonomická univerzita v Bratislave
Martin Čapliar Univerzita Mateja Bela
Marek Lukáč Ekonomická univerzita v Bratislave, FAJ
Bc. Juraj Martinec Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta
Adam Kováč Univerzita Komenského v Bratislave
Ladislav Janiga FMFI UK Bratislava
Ivana Pilchová Univerzita Komenského v Bratislave
Monika Hrdličková Univerzita Komenského Bratislava
Anna Chrapková Univerzita Komenského
Katarína Kollárová Univerzita Komenskeho
Viera Slaninková UPJŠ Košice
Miroslava Rosáková Univerzita Komenského, FSEV
Karin Miklossiová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Dominik Hudák Univerzita Komenského v Bratislave
Ondrej Moris Masarykova Univerzita, Brno
Zuzana Zjavková Univerzita Komenského Bratislava
Dagmara Tóthová Trnavská univerzita v Trnave
Tomáš Lazár Žilinská univerzita
Tomáš Zúbrik
Adam Čakloš Trnavska univerzita v Trnave
Laura Ulmanová Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Dominika Dudášová Univerzita Komenského v Bratislave
Petra Pančíková Univerzita Komenského v Bratislave
Vladislav Kanta UMB
Soňa Beňová Univerzita Mateja Bela
Andrea Martínková Univerzita Komenského v Bratislave
Kristína Škorníková Univerzita Komenského v Bratislave
Peter Šoltes Technická univerzita v Košiciah
Kristína Šimoničová FCHPT STU
Veronika Borovská FZaSP Trnavská univerzita v Trnave
Veronika Špirková Univerzita Komenského v BA
Natália Balajová Žilinská univerzita v Žiline
Milan Ivenz Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Branislav Hroššo SvF STU Bratislava
Bernadeta Barteková Univerzita Komenského v Bratislave
Juraj Breza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Michaela Blašková STU
Milan Ivenz Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dušan Farkaš Žilinská univerzita
Jožko Tóth Univerzita Komenského v Bratislave
Kornel Kapinay Jesseniova lekárska fakulta UK
Lena Kušnieriková VŠMU Bratislava
Alexandra Solárová FSEV UK
Lucia Budzáková Slovenská technická univerzita v Bratislave
Filip Turac FiF UK
Kristína Lukačková Univerzita Komenského v Bratislave
Jaroslav Staník
Anna Beňová Univerzita Komenského v Bratislave
Ivana Vincurská Univerzita Komenského v Bratislave
Kristína Oravcová Trnavská univerzita v Trnave
Jana Bystričanová Jesseniova lekárska fakulta UK
Štefánia Glaubicová Prešovská univerzita v Prešove
Dominika Janíková Slovenská zdravotnícka univerzita
Romana Fridriková Univerzita Komenského v Bratislave
Alžbeta Špitová Právnická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Annamária Bodóová FMFI UK Bratislava
Patrícia Závodská Filozofická fakulta UK v Bratislave
Martin Mesároš FSV, UCM Trnava
Michal Grivalský Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Juraj Rónai Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave
Veronika Ťapajová Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Lucia Jantošovičová Trnavská univerzita v Trnave
Matúš Balabas Prírodovedecká fakulta UK v BA
Kristína Várošová Univerzita Komenského v BA
Martin Ďurec Sjf STU v Bratislave
Martin Smolár FEI STU
Lucia Keszeghová Univerzita Komenského v Bratislave
Nikola Kmecová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Matúš Hrivnák Technická univerzita vo Zvolene
Mgr.Michaela Hriňová Fif Univerzity Komenského
Klaudia Šupáková Univerzita Komenského v Bratislave
Petronela Lalíkova Jesseniova lekárska fakulta
Romana Fuziová Jesseniova lekárska fakulta UK
Lucia Tlamková JLF UK
Sabína Kusyová Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Radka Olekšáková Univerzita Komenského v Bratislave
Oliver Andrejčák Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Erik Klimo PEVŠ
Tomáš Sakáč Žilinská univerzita v Žiline
Mária Homolová Žilinská univerzita v Žiline
Ivana Straková Jesseniova lekárska fakulta UK
Lukáš Jančát UPJŠ, Právnická fakulta
Barbora Zahradníková Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Boris Michaliček STU Bratsilava
Jaroslav Bošeľa FEKT VUT Brno
Tomáš Gaššo FIIT STU BA
Henrieta Šlosárová Jesseniova lekárska fakulta UK
Natália Heribanová Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Martina Zvolenská STU FEI
Zuzana Maruškinová Právnická fakulta univerzity Komenského
Mária Jakubíková Slovenská technická univerzita v Bratislave
Barbora Chovanova FMUK
Kristína Rigerová Filozofická fakulta UK v Bratislave
Maxim Duleba Univerzita Komenského
Ingrida Marková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filip Olekšák Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Alexandra Ferenčíková Univerzita Komenského
Dušan Mačuha STU SvF
Martina Bolibruchová Vysoká škola múzických umení Bratislava
Ria Gehrerová Univerzita Komenského v Bratislave
Jakub Bakič Trnavská univerzita v Trnave
Michal Jánošík Univerzita Komenského v Bratislave
Adrián Slavkovský Trnavská univerzita v Trnave
Michaela Šalková Univerzita Komenského v Bratislave
Peter František Baroš Fakulta architektúry STU v Bratislave
Andrea Sihelská FiF UK
Janka Slovíková STU, Stavebná fakulta
Marek Mitašik Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Miroslav Solár EF UMB
Romana Takáčová FiF UK
Magdaléna Fajtová Univerzita Komenského v Bratislave
Lucia Lipovská UMB Banská Bystrica
Natália Švabeková FA STU
Katarína Jakubjaková Univerzita Komenského v Bratislave
Petra Sládečková Slovenská technická univerzita v BA
Dušan Mačuha STU SvF
Pavol Kobza STU - Bratislava
Matej Bako Univerzita Komenského v Bratislave
Juraj Benetin FMK
Juraj Čech PEVŠ
Vladimír Sentelik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Tomáš Hrozenský Univerzita Mateja Bela
Silvia Klagová Univerzita Komenského
Jakub Kňažko UCM v Trnave
Rudolf Fatranský Fakulta Managementu UK v Bratislave
Sára Kiššová Právnická fakulta Univerzity Komenského
Matúš Ferienčík Univerzita Komenského v Bratislave
Adrián Kobetič Trnavská univerzita v Trnava
Milica Fabišíková UPJŠ
Klara Holicova UKF NR
Richard Múdry Univerzita Karlova v Prahe
Daniela Tkačíková Katolícka univerzita v Ružomberku
Martin Krátky FMFI, UK v Bratislave
Silvia Tekeľová Ekonomická univerzita
Jana Bejdáková Žilinská univerzita v Žiline
Martin Panigaj PF UPJS v Kosiciach
Gabriela Petáková Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta
Dušan Karpáč Žilinská univerzita v Žiline
Lucia Strakova Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave
Peter Jančovič FCHPT STU
Peter Jančovič FCHPT STU
Veronika Gabrielová Katolícka univerzita Ružomberok
Petra Rajchmanová Univerzita Komenského v Bratislave
Peter Konečný FiF UK Bratislava
Michaela Birošová UK v Bratislave, fakulta sociálnych a ekonomických vied
Monika Tomulcová STU
Kristina Prielozna Univerzita Komenskeho v Bratislave, Freie Universitat Berlin
Nikola Hudačková Prešovská univerzita v Prešove
Diana Dobrovodská Vysoká škola ekonomická v Prahe
Pavol Hromádka FF UMB Banská Bystrica
Ema Terenová Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Michal Medňanský Žilinská univerzita
Zuzana Dideková Slovenská technická univerzita v Bratislave
Kristián Fečik Technická Univerzita Košice
Vladimír Šarčevič TRUNI
Valentina Babkova University of Surrey
Adam Blaščák Technická Univerzita vo Zvolene
Kararína Vavrovičová Univerzita Komenskeho
Gabriela Rjašková LF UPJŠ v Košiciach
Lenka Siráňová Žilinská univerzita v Žiline
Katarína Tóthová Univerzita Mateja Bela
Pavol Mikula FTF VŠMU
Dominika Sabolová PriFUK Bratislava
Jaroslav Vajči Univerzita Komenskeho v Bratislave
Eva Plancarova Ekonomicka fakulta UMB
Matej Janiš Žilinská univerzita v Žiline
Katarina Kubickova Univerzita Komenskeho Bratislava
Viktor Paulik FMUK
Martin Kapuš Katolícka univerzita v Ružomberku
Miroslav Hudec absolvent LFUK-1987
Matej Janiš Žilinská univerzita v Žiline
Michaela Brezinová UKF Nitra
Jakub Dušička Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Matej Janiš Žilinská univerzita v Žiline
Martin Motola Prif UK Bratislava
Andrej Barčák Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Radoslav Marcinek Univerzita Mateja Bela
Lucia Pašková Univerzita Komenského v Bratislave
Magdaléna Paluchová Katolícka univerzita v Ružomberku
Richard Cimerman Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Peter Adamec Ekonomická univerzita v Bratislave
Silvia Jamrichová Prírodovedecká fakulta UK, Kolégium Antona Neuwirtha
Blažena Križová Katolícka univerzita v Ružomberku
Adam Siekel Univerzita Komenského v Bratislave
Jana Hatalová FU, Technická univerzita v Košiciach
Marianna Jarina FA STU
Zuzana Gondová Katolícka univerzita v Ružomberku
Marek Klešč PF KU
Lucia Levičanin FA STU
Dávid Herich Trnavská univerzita
Lucia Hudačková FF UNIPO, Prešov
Roman Ušák Žilinská univerzita
Nikola Sedláková LF UPJŠ v Košiciach
Adela Klcova Slovenská technická univerzita
Miriam Vyšňovská Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Peter Bartoš Ekonomická ubiverzita v Bratislave
Dominika Hanuliaková STU
Lívia Tomaščíková Univerzita Mateja Bela
Milan Urbanec
Adela Klcova Slovenská technická univerzita
Dominika Pracná FM UK
Simona Bekečová Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Marek Adamčák TUKE
Veronika Jakabová FiF UK v Ba
Barbora Novotná Fakulta Managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Aneta Šuppová Trnavská univerzita v Trnave
Eva Kováčová Žilinská univerzita v Žiline
Nina Drgalová Ekonomická univerzita v Bratislave
Mária Ondruchová FiF UK Bratislava
Lenka Krivulčíková Žilinská univerzita v Žiline
Lívia Gažová Masarykova univerzita
Zuzana Belavá Katolícka univerzita v Ružomberku
Katarína Horáčková Trnavská univerzita v Trnave
Peter Šnajder KU Ružomberok
Júlia Čížová FiF UK
Zuzana Kohútová FF UK Bratislava
Michaela Mrvová UKF Nitra
Johanna Grigarová VŠVU
Michaela Mrvová UKF v Nitre
Veronika Knihová SPU Nitra
Paulína Rusnáková FPVMV Univerzita Mateja Bela
Kristína Csatlósová PriF UK
Katarína Csatlósová Univerzita Komenského Bratislava
Marek Botka STU/Strojnícka fakulta
Nikola Nagyová FMUK
Radovan Tomčo Technická Univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Eliška Žilková LF UK Bratislava
Silvia Strnová Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Marko Trnavská univerzita v Trnave
Zuzana Pavčová Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Romana Gogová Univerzita Komenského v Bratislave
Štefan Konkoľ Ekonomická univerzita v Bratislave
Jana Dudášiková JLF UK
Maroš Rudnay UPJŠ Lekárska fakulta
Simona Aninova Trnavska univerzita v Trnave
Miroslav Hudec absolvent LFUK-1987
Emília Kováčiková Univerzita Komenského v Bratislave
Sandra Summerová LK UK v Bratislava
Martina Husárová Fakulta Managementu, Univerzita Komenského
Jana Čillíková UMB Banská Bystrica
Tomáš Oscitý Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slavomíra Ondrušová Vysoká škola výtvarných umení
Lívia Sádovská Právnická fakulta, UK BA
Michaela Podolinská Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
Lenka Lišková Univerzita Komenského v Bratislave
Lukáš Horváth Technická univerzita v Košiciach
Zuzana Ondreková KU PF
Matej Čársky FIIT STU
Matej Badin FMFI UK
Katarína Sklenková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Linda Polakovičová FF UMB Banská Bystrica
Martina Belicová UCM Trnava
Juraj Šimko Prešovská univerzita v Prešove
Natália Hermannová Univerzita Komenského v Bratislave
Anna Lebocová Fakulta managementu UK v Bratislave
Petra Culinková Slovenská technická univerzita v Bratislave
Lenka Bátovská Fakulta architektúry STU
Soňa Turánková STU Bratislava
Anna Gondová Slovenská technická univerzita
Richard Zlatoš Univerzita Komenského
Nikola Fundáková Trnavská univerzita v Trnave
Juraj Gális Technická univerzita Zvolen
Dominika Lorencová Prírodovedecká fakulta UK BA
Jana Ďurneková Univerzita Komenského v Bratislav
Simona Matisova PF UPJŠ v Košiciach
Ľuboš Hamada JLF UK Martin
Katarína Raškovičová Vysoká škola výtvarných umení
Jergus Spodniak Presovska Univerzita v Presove
Alex Ivanko Univerzita Komenského v Bratislava
Pavlína Bulková Univerzita Komenského Bratislava
Matúš Košík FMFI UK
Bogdana Micovčinová Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Peter Obuch FF UKF v Nitre
Zuzana Uhalová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Mária Jakubjáková Univerzita Komenského v Bratislave
Daniela Bednárová Univerzita Komenského v Bratislave
Zuzana Banasová Univerzita Komenského
Klára Miklušičáková Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Andrej Palider Univerzita Komenského v Bratislave
Zuzana Kolečanská Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Šimon Harvan FIIT STU
Lenka Krišková FTVŠ v Bratislave
Karolína Mojžišová FMFI UK
Mário Kajan Filozofická fakulta UK - Katedra politológie, Bratislava
Karolína Mojžišová FMFI UK
Silvia Kormanová FSV, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Jaroslav Zembjak LF UPJŠ Košice
Kristína Mesková Univerzita Komenského Ba
Jakub Kapitulík Univerzita Komenského v Bratislave
Viktória Kohutiarová Trnavská univerzita
Matej Čambál Ekonomická univerzita v Bratislave
Jozef Šefčík FPV Univerzita sv. Cyrila a Metóda
Mária Glovová Ekonomická univerzita, Bratislava
Katarína Ševčovičová FSEV Univerzita Komenského
Adam Köszeghy Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Matúš Ďuraňa Univerzita Komenského BA
Bernadeta Baroková STU Bratislava
Ladislav Michalka FA STU Bratislava
Jakub Šalaga Univerzita Komenského
Daniel Dodok TUZVO
Veronika Majtánová Univerzita Komenského
Viktor Chovanec Slovenská technická univerzita v Bratislave
Mária Gajdárová Katolícka univerzita v Ružomberku
Ernest Drončovský Ekonomická univerzita v Bratislave
Juraj Pecho Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Kristína Kovácsová STU
Beáta Cundrová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Zuzana Budzáková Katolícka univerzita v Ružomberku
Michal Gačko STU, FEI
Jan Zachar VSVU
Petra Alaxinová Univerzita Komenského
Tomáš Roller Pedagogická fakulta UK
Lukáš Sedláček FMFI UK Bratislava
Nina Alžbetkinová FiF UK Bratislava
Simona Frtalova Zilinska univerzita v Ziline
Rastislav Kopca STU v Bratislave
Rebeka Jakubová UK v Bratislave, katedra žurnalistiky
Jakub Pajan Fakulta manažmentu univerzity Komenského
Peter Valačai Ekonomická univerzita v Bratislave
Alan Prekop Fakulta architektury STU Bratislava
Martin Remenec STU, Svf
Peter Gombala Trnavská univerzita, Právnická fakulta
Dušan Kuchár FA STU
Monika Malastová Univerzita Komenského
Natália Hupianová Katolícka univerzita, Ružomberok
Henrieta Sasová Vysoká škola výtvarných umení
Marian Gazdik Ekonomicka Fakulta UMB v BB
Marián Potočný FMFI UK v BA a FF UMB v BB
Adriána Valkovská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Karlova v Prahe
Viktória Gavaldová Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Filip Stripaj Právnicka fakulta UPJŠ
Daniel Radocha VŠVU Bratislava
Petra Semjanová Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta
Martin Kubáň Univerzita Komenského v Bratislave, FiF
Viktória Jehlárová FVU AKU Banská Bystrica
Jan Kapusta Univerzita Mateja Bela, BB
Miroslav Molnár SjF SVŠT Bratislava
Branislav Kuvik FM UK, Bratislava - Alumni 1999
Anna Turáková KU Ružomberok
Roman Banovčan Žilinská univerzita
Matej Kvetko TU Košice KKUI
Zuzana Mrovčáková Žilinská univerzita
Zuzana Kňažeková FA STU
Branislav Ondrášik Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Tomáš Köppl Fakulta managementu Univerzita Komenského
Mária Zelenayová Univerzita Komenského
Veronika Oršulová Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v BA
Mária Šťávová Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně
Michal Grinč Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Gažík MTF STU Bratislava
Michal Jarkovsky FIIT STU
Adam Bajo Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií
Martin Špes FEI STU Bratislava
Renáta Chromá UPJŠ v Košiciach
Radka Babeľová Univerzita Komenského v Bratislave
Patrik Kolčák UK v Bratislave
Ľuboš Saloky PF UPJŠ Košice
Dávid Golis Žilinská univerzita
Anežka Hrdá UCM,FMK
Ján Fertaľ Prešovská univerzita v Prešove
Roman Demcisak Ekonomicka uni v Bratislave
Michaela Barlová FiF UK Bratislava
Mária Badačová Katolícka univerzita v Ružomberku
František Bartek Katolícka Univerzita v Ružomberku
Ivan Szilva STU Bratislava
Pavol Hudák KU v Ružomberku
Milica Bellova PdF UK
Katarína Šomodiová UK Bratislava
Tomáš Kučera Fakulta architektúry STU,Bratislava
Alena Smolárová Univerzita Komenského
Patrik Slovák Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miloš Lajtman FEI STU Bratislava
Petra Jesenská Prešovská univerzita v Prešove
Adam Balušík Univerzita Komenského
Ivan Kozmon FM UK
Rudolf Semaňák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Matúš Trnkus STU
Leontina Berkova VŠVU
Dávid Frťala Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratisava
Diana Končošová LF UPJŠ
František Herman Univerzita Komenského v Bratislave
Marek Galinski FIIT STU
Peter Švarc UK Bratislava
Mária Viktória Bodocká Žilinská univerzita v ZA, PEDAS
Jana Michalkova PEVŠ
Peter Snadík Bard College
Monika Šinková Masarykova univerzita v Brne
Richard Solár UNIZA
Mária Badačová Katolícka univerzita v Ružomberku
Simona Svitkova Vysoká škola výtvarných umení
Miroslav Hudák Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Matej Zigo Univerzita Komenského Bratislava
Alena Žákovičová Univerzita Komenského
Tomáš Frťala FIIT STU
Martina Barborjakova Fakulta architektury STU Bratislava
Branislav Vasiľko Žilinská univerzita v Žiline
Alena Žákovičová Univerzita Komenského
Viktória Sedmáková FF KU
Katarína Lapošová PriF UK Bratislava
Maroš Noge FMFI UK
Martin Šilhavík FEI STUBA
Ján Kvaššay Fil. Fakulta UK Bratislava, katedra archeologie
Petra Hoťková VŠMU, FTF
Martin Galdun Žilinská Univerzita v Žiline
Zuzana Ďuríčková Stavebná fakulta STU v Bratislave
Soňa Igondová PriF UK v Bratislave
Dorota Nováková Slovenská zdravotnícka univerzita
Monika Šimová Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Marián Rynik FMFI UK Bratislava
Samuel Štefan Mahút Katolícka univerzita v Ružomberku
Ondrej Škopek Univerzita Karlova
Nikoleta Diossy Metropolitan University Prague
Nina Kanjaková Farmaceutická fakulta UK
Veronika Stela Kilian Trnavská univerzita
Pavol Poláček National Central University, Taiwan
Ivana Krajčíková Teolog. fakulta Košice, KU Ružomberk
Martina Turčinová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Peter Vlček Žilinská univerzita
Jozefa Pevčíková FF UMB v Banskej Bystrici
Stanislav Hrivňak UPJŠ Košice
Peter Drgon Specialna strojarska technika Trencin
Kristína Krbová UK v BA, Fakulta managementu
Zuzana Kotvanová Filozofická fakulta UK Bratislava, Kolégium Antona Neuwirtha
Kristína Ďurišová Univerzita Komenského
Veronika Vitazkova Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Lubomir Svarc FMFI UK Bratislava
Jakub Lichman FEI STU
Martin Slavík Žilinská univerzita
Daniel Dida Vysoká škola výtvarných umení
Laura Senderáková Univerzita Komenského v BA
Anna Polomská Gymnázium na Školskej Spišská Nová Ves
Hana Krakovská UK v Bratislave
Jana Harvanova Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Ivana Stredanská PRIF UK v Bratislave
Jozef Bačík absolvent LF UPJŠ 1984
Krištof Voltemar STU SjF
Pavol Mayer Stavebná fakulta STU v Bratislave
Denisa Užáková Právnická fakulta, UK
Martin Pisár STU FEI
Katarína Široká PriF UK
Stanislava Kučkovská Univerzita Komenského Bratislava
Matej Synak VŠMU
Peter Černek Ekonomická univerzita v Bratislave
Miroslav Blaha Jesseniova Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Pavol Chrenko Fakulta architektury STU Bratislavata
Marián Štefánik Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zuzana Vadkertiova LF UK v Bratislave
Adriana Kováčová Ekonomická univerzita v Bratislave
Martina Jurcovicova Univerzita Komenskeho
Alena Krivosudská Právnická fakulta Univerzity Komenského
Tadeáš Gavala UPJŠ Košice
Michaela Joppová Prešovská univerzita
Ina Sečíková UK v Bratislave
Ivan Koubek VŠLD Zvolen
Mgr. Miroslav Kuruc Univerzita Komenskeho, FifUK, Sociolog
Tereza Thompaon FEE, TU Zvolen
Stanislav Pecko FEI STU
Mária Trenčanská Univerzita Komenského Bratislava
Ondrej Majher UCM Trnava
Alexandra Mikulová Univerzita Mateja Bela
Dušan Košík FZKI, SPU Nitra
David Hudacek Zilinska univerzita
Kristína Čuporáková Žilinská univerzita v Žiline
Michal Botló Slovenská technická univerzita v Bratislave
Valéria Kličková Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Berenika Slavkayova Fakulta Managementu, UK
Tomáš Kušnír Univerzita Komenského v Bratislave
Maria Chromcova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Ondrej Kovačovič UK fakulta telesnej výchovy a športu
Peter Chmelo Technická univerzita Zvolen
Zuzana Slobodnikova EF Univerzita Mateja Bela
Patrícia Škrabalová Svf STU
Martin Kocian UCM, FMK v Trnave
Jaroslav Langer SPU Nitra
Mária Behanová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Matej Falat TU v Košiciach
Ivan Kohút SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Michal Prievalský FMFI UK Bratislava
Samuel Jakub TUKE
Dominik Ondriaš RKCMBF UK Bratislava
Mária Pročková VŠE
Monika Michalcová Univerzita Komenského
Štefan Anton Kollár Slovenská Zdravotnícka Univerzita
Marcel Miroslav Šejvl Univerzita Komenského Bratislava
Lucia ondrejková U v Banskej Bystrici
Matej Čička Fakulta architektury STU Bratislava
Gabriel Ternovszky Ekonomicka univerzita v Bratislave
Nikola Havrilová Farmaceutická kakulta, Univerzita Komenského
Ing. Juraj Druska SVŠT Bratislava
Stanislav Kubernát Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Karol Konkoľ Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Monika Cúciková Pedagogická fakulta UK
Tomas Rehak UK v Bratislave, MATFYZ
Martin Adamčík Univerzita Komenského v Bratislave
Adela Majerčáková Fif UK
Martin Ababei Ekonomická univerzita v Bratislave
Peter Boháč PRIF UK
Ján Pitoňák FMF
Zuzana Viazanková ČZU v Prahe, Česká Republika
Ivan Kučiak UK BA
Juraj Šeliga Trnavska Univerzita v Trnave
Michal Kráľ PRIF UK
Viktória Beličáková Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Prahe
Jakub Berník Bratislava International school of Liberal Arts/Bisla
Ivana Naďová STU FA
David Filičko Ekonomická univerzita v Bratislave
Michal Dubovický Prírodovedecká fakulta UK
Chiara Rendeková Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Róbert Toth Kolégium Antona Neuwirtha; Teologická fakulta Trnavskej Univerzity
Filip Jurčiak STU SvF
Lubomir Hrehovcik Ekonomicka univerzita Bratislava
Richard Vojtas Katolícka univerzita v Ružomberku
Igor Igor Paneurópska VŠ
Petra Valachová FM UK
Zuzana Balazova Pdf TU Trnava
Ivana Polčová Univerzita Komenského
Mária Procházková UK Bratislava
Rudolf Noga SvF STU
Mária Buhajová EF UMB
Kamila Kravcová Prešovská univerzita v Prešove
Lukas Holesa UNIZA
Miroslav Mitráš EF, UMB
Simona Mojtová FiF, Univerzita Komenského v Bratislave
Šimon Zoššák Žilinská univerzita
Adam Bielesz Univerzita Komenského Pedagogická fakulta
Beáta Benková FMFI UK
Šimon Zoššák Žilinská univerzita
Anton Oleš Žilinská univerzita
Kristína Lenčéšová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mária Heglasová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Veronika Šuranová Univerzita Komenského
Katarina Dufalova Ekonomická univerzita v Bratislave
Michaela Lišková Univerzita Komenského v Bratislave
Zuzana Marcinová Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Matej Ditte Fakukta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenskeho v Bratislave
Dana Tomečková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Dominika Mislovičová Univerzita Komenského v Bratislave
Karin Trnková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Anna Pavlačková UK Bratislava
Nina Sihelská Univerzita Komenského v Bratislave
Vladimíra Roštárová Univerzita Komenského
Simona Sabolová PriF UK
Janka Čerňanská Slovenská zdravotnícka univerzita
Jakub Urban MTF STU
Marek Skýva Filozofická fakulta UK
Jaroslav Mesároš FMK UCM Trnava
Lívia Pitáková UMB - FPVMV
Lenka Klučárová Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Viktória Kállayová JAMU
Michal Vacho FASTU
Paula Grivalská UMB Banská Bystrica
Jozef Nižnanský FASTU
Adam Kukla UPJŠ v Košiciach
Monika Pračková SvF STU Bratislava
Ladislav Brezina TUKE
Andrea Petrovajová Univerzita Komenského, Bratislava
Lubomir Jun Zilinska Univerzita v Ziline
Miroslav Bača TUKE
Tomáš Slávik Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Martin Dolák Lekárska fakulta UK
Lenka Antalová FSV UCM Trnava
Ján Košturiak Žilinská univerzita
Jana Šlégerová Univerzita Komenského v Bratislave
Barbora Krejčová Vysoká škola výtvarných umení
Adriána Klincová Univerzita Komenského
Katarína Jesenská Univerzita Komenského v Bratislave
Michaela Lenčéšová Univerzita Karlova FHS
Peter Beňo Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Michaela Bulikova SPU v NR
Ján Karabínoš Fakulta managementu UK
Zuzana Kalips UMPRUM
Michaela Metiľová FSEV UK
Júlia Nestorová LF UK Bratislava
Arnold Remenár BISLA - Bratislava International Institute of Liberal Arts
Tomáš Németh UK v Bratislave FSEV
Ondrej Lackovič STU Sjf Bratislava
Matej Ďuríček FMK UCM
Eva Ružičková Univerzita Komenského v Bratislave
Peter Gurbicz UNIZA
Kristina Ivanova Trnavska univerzita
Stanislav Styan Prírodovedecká fakulta UK
Jakub Mikšík UMB BB
Karin Rubintova Prirodovedecka fakulta UK
Anna Steinhübelová EUBA
Mária Havašová Technická univerzita vo Zvolene
Milan Sobanský FIIT STU
Martin Štefánik Slovenská technická univerzita
Peter Gergel Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Veronika Turacová Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Veronika Gnipová Univerzita Komenského
Adriana Mihalovičová LFUK Bratislava
Lucia Kunová Akadémia policajného zboru v Bratislave
Alžbeta Baginová Filozofická fakulta Univerzita Komenského
Ladislav Letenay FMFI UK
Petra Kováčechová Univerzita Komenského v Bratislave
Janka Kováčiková SvF STU Bratislava
Jana Eldesová Univerzita Komenského v Bratislave
Jakub Fornadel FEI STU Bratislava
Eva Babiakova VS sv.Alžbety MCHP
Lubomir Hrehovcik Ekonomicka univerzita Bratislava
Eva Babiakova VS sv.Alžbety MCHP
Michal Prokopič Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Peter Šopinec Univerzia Cyrila a Metoda v Trnave
Tamara Veselska Ekonomická univerzita v Bratislave
Danica Šopincová FMK UCM Trnava
Dana Vitkovská UPJŠ LF
Dana Mäsiarová Univerzita Komenského
Michaela Mečiarová Prešovská univerzita v Prešove
Martin Bratko Praf UK Bratislava
Jana Suchá Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Patrik Platzek Technická univerzita v Košiciach
Martin Lukáč FF UK, Bratislava
Zuzana Bobuľová Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práve DV. Alžbety
Martin Urminský Ekonomicka univerzita v Bratislave
Magdaléna Kacejová Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Terézia Psotková Trnavská univerzita v Trnava
Stanislava Mazáková Akadémia Policajného zboru
Erika Belková UMB Banská Bystrica
Michsl Jurco FMFI UK
Veronika Maťúšová Univerzita Mateja Bela
Dusan Macak Univerzita Komenskeho v Bratislave
Simona Peclerová Žilinská univerzita v Žiline
Dominika Šedivá Trnavská univerzita v Trnave
Barbora Volajova ZU FBI
Michal Šturc FMFI UK
Andrea Lubušká Univerzita Komenského
Silvia Brnčalová Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Ivana Zoková EF UMB
Mária Olejárova UK Bratislava
Terezia Brüggemann Zilinska Univerzita v Ziline
Viktória Petrasová Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Júlia Klaudia Knižková Univerzita Komenského Bratislava
Rebeka Barbora Fecišková FEI STU BA
Ivana Krajčíková PBF PU v Prešove, TF KE - KU v Ružomberku
Dominika Murínová International Business Academy
Katarína Gregorová Poľnohospodárska univerzita
Viktor Gregor FMFI UK
Viktor Gregor Technická Univerzita
Adriana Ondrejková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Soňa Vidiečanová VŠVU v Bratislave
Vojtech Rypák Žilinská Univerzita v Žiline
Natália Slovíková Univerzita Komenského
Natalia Pavlove Univerzita Komenského
Zoran Samol FA STU Bratislava
Michaela Mesiarikova University of Edinburgh
Filip Kubina FMFI UK
Lukáš Králik Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Martin Šebesta Univerzita Komenského
Martin Jančura Zilinska univerzita FRI
Jana Chalmovianská FMFI UK
Helena Chabalová FF UK
Michaela Zoričáková Pravnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Jakub Miňo UPJŠ PF
Peter Valko Univerzita Komenského
Šimon Sádovský FMFI UK
Martina Vavreková Trnavská univerzita
Ivan Kršiak Akadémia umení Fakulta dramatických umení v Banskej Bystrici
Ivan Košťál Ekonomická univerzita v Bratislave
Dominik Drozd Univerzita Komenského
Michal Vrabeľ LF UPJŠ
Zuzana Nováková univerzita Palackého v Olomouci
Katarina Zatkova University of Cambridge
Samuel Maljarčik STU - MtF Trnava
Dominika Bajzíková LFUK
Tomáš Štolc Ekonomická univerzita v Bratislave
Petra Koniarová Ekonomická univerzita v Bratislave
Lenka Krótka UKF Nitra
Mária Trcková UK ped Bratislava
Ladislav Galdun UPJS
Magdaléna Kollárová Univerzita Konštantína Filozofa
Jakub Ivančík Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Dominika Hložná UPJŠ v Košiciach
Anna Krajčirovičová MTF STU
Zuzana Hermanská Ekonomická univerzita v Bratislave
Martin Nichta Univerzita Komenského v Bratislave
Róbert Karper UCM
Alžbeta Jurkemíková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Martina Máliková UKF v Nitre
Jakub Mačina Slovenská Technická Univerzita
Martina Strončeková Ekonomická univerzita v Bratislave
Fedor Božík FIIT STU
Daniela Belicová Trnavská univerzita v Trnave
Eva Beňová; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
David Fendrich FiF UK
Jana Hoffmanová FA SVŠT
Karol Marso Fakulta informatiky a informačných technológií
Matúš Budínský UKF PF
Zuzana Pivoňková Pravnicka fakulta UPJS Kosice
Jaroslav Pivoňka SVŠT Bratislava
Michaela Lešková Univerzita Komenského v Bratislave
Mária Močilanová bývalá absolventka CHTF - SVŠT, Bratislava
Kristína Svrčková Univerzita Komenského, Bratislava
Martin Palkov Akadémia Umení
Peter Král Univerzita Komenského v Bratislave
Michaela Golianová Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Streďanský Žilinská univerzita SvF
Božena Horváthová UKF v Nitre
Eva Reid UKF v Nitre
Lucia Strížencová Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Ondrej Kapusta UPJŠ v Košiciach
Magdaléna Kollárová Univerzita Konštantína Filozofa
Martin Moldovan Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Martin Hargaš Univerzita Komenského
Barbora Ňurcíková Univerzita Komenského v Bratislave
Veronika Chlupová Katolícka univerzita v Ružomberku
Barbora Klusová Slovenská technická univerzita
Dominik Pompa SPU Nitra
Zuzana Šurabová Bilingválne gymnázium Tomáša Ružičku
Albín Michalec Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Jakub Stehlík Žilinská univerzita
Michal Andejco Prešovská univerzita
Peter Dzijak Univerzita Komenského Bratislava
Ivana Habermanová UKF
Jaroslav Rozsival Medzinarodne vztahy
Katarína Adamcova Commenius University Slovakia
Ulziibayar Dolgor Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre
Michal Kán Slovenská technická univerzita, Slovenská republika
Katarina Kiráľová UKF, Slovensko
Zuzana Rojíková Katolícka univerzita v Ružomberku
Matej Lenhard Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Barbora Hlásniková Trnavská univerzita
Katarína Brejčáková Univerzita Komenského v Bratislave
František Herman Komenského Univerzita
Pavol Maškara Katolícka Univerzita Ružomberok
Viktor Halan Paneurópska vysoká škola
Juraj Lepiš Univerzita Mateja Bela
Róbert Gucký Žilinská univerzita
Boris Kuzmiak Prešovská Univerzita
Juraj Kisela Technicka univerziata - Kosice - FBI
Zuzana Kotradyová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Bc. Michal Mikuš Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita
Jana Cibulková Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Pavol Pihorňa EU PHF Košice
Eva Michalkova Ekonimicka univerzita
Andrea Števulová Univerzita Komenského
Michal Dzúrik Univerzita Komenského
Jozef Botka Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Eva Mišková Technická univerzita v Košiciach
Mária Halátová TU Košice
Marián Dobrodenka Žilinská Univerzita Žilina
Sona Jancikova Katolicka univerzita v Ruzomberku
Matúš Macurák Prešovská univerzita v Prešove
Matúš Gladiš Univerzita Komenského
Michal Melúch FIIT STU
Dušan Halčin Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jozef Riskalcik Zilinska Univerzita
Ivan Drienik Ekonomická univerzita v Ba
MUDr. Jana Priputníková UPJŠ Košice 1990
Simona Krivosudská Ekonomická univerzita v Bratislave
Miroslav Urban Univerzite Komenskeho
Kristina Csajkova Ekonomicka univerzita v Bratislave
Patrícia Krausová Ekonomická univerzita v Bratislave
Claudia Tran City University of Seattle
Denis Kozerawski Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Adriana Šalamonová Univerzita Komenského v Bratislave
Romana Dianišková Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Peter Schvantner Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Dominik Ruman Ekonomická univerzita v Bratislave
Veronika Debnarova UKF Nitra
Ján Legnavský Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
Martin Debnar DTI
Veronika Hudáková Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
Dušan Karpáč Žilinská univerzita v Žiline
Petra Vinceová Slovenska technická univerzita
Adela Klčová Slovenská technická univerzita
Michal Janek Univerzita Komenského
Radomír Chovanec Univerzita Komenského
Ján Fránik Hutnícka fakulta VŠT Košice /HF TUKE/
Zuzana Vojtekova UPJS v Kosiciach
Ján Forgáč STU FA
Terézia Sršňová FSEV UK
Ondrej Vlček Slovenská technická univerzita
Ivan Rýger Slovenská Technická Univerzita
Sandra Švecová Univerzita Mateja Bela
Zuzana Horváthová Prešovská univerzita
Robert Oravsky Technicka univerzita v Kosiciach
Miroslava Galasova MATFYZ, Komenskeho Univerzita
Marek Oravec Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV, Bratislava
Miroslava Škvarnová Žilinská univerzita
Peter Tóth TUKE
Michal Suchý Univerzita Mateja Bela
Katarina Kokošková Univerzita Komenského
Kristián Guľaš FTVŠ UK
Ruslana Naumenko EUBA
Anna Tarkovičová UK Bratislava
Martu Hlavajová Univerzita Mateja Bela
Martin Belak City University of Seattle
Milan Kivader STU
Antónia Iľková Univerzita Komenského
Katarína Palečková Ekonomická univerzita v Bratislave
Martin Kucinsky Technicka univerzita v Kosiciach
Ondrej Lešňovský Univerzita Komenského v Bratislave
Terézia Mináriková Univerzita Komenskeho
Martina Lukovicova Univerzita Mateja Bela
Lucia Ištvánová Univerzita Mateja Bela
Mária Havašová Technická univerzita vo Zvolene
Zuzana Mihaľová Slovenská technická univerzita v Bratislave
Simona Lalková Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Filip Huszár Univerzita Komenského v Bratislave
Patrik Platzek Technická univerzita v Košiciach
Viktória Šúšová Univerzita Komenského, Bratislava
Matúš Kucbel UKF Nitra
Lukáš Mano Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Róbert Špirec Univerzita Komenského v Bratislave
Dorota Belanová Technická univerzita v Košiciach
Robert Greso Žilinská univerzita
Peter Kopček KU Ružomberok

    Pridaj sa k podpore pre Zuzanu

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question