ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC STEM tại Không Gian Công Nghệ Thiếu Nhi – S.hub Kids (Khóa IX).
Cảm ơn Quý Phụ Huynh đã đồng hành cùng S.hub Kids. Thời gian đăng ký Khóa IX:
Bắt đầu 19:00 Ngày 17.03.2021 (Thứ tư) kết thúc 18:00 Ngày 26.03.2021 (Thứ sáu)
Trong trường hợp lớp học đã nhận đủ đăng ký, BTC sẽ đóng đăng ký trước thời gian quy định.
This form was created inside of FELIZ VIETNAM. Report Abuse