Ocena wychowawczej roli szkoły
Drogi Uczniu!
Ankieta, o której wypełnienie zwracamy się jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu zbadania efektywności działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę. Kształtowanie postaw, promowanie wartości oraz wzmacnianie więzi uczniów ze szkoła są istotnymi zadaniami, dla których efektywnej realizacji niezbędny jest nie tylko Twój udział, ale również opinia.

Proszę o przemyślane i szczere odpowiedzi.
Jestem uczniem klasy
Clear selection
1. Czy tematyka lekcji wychowawczych jest adekwatna do Twoich potrzeb?
Clear selection
2. Czy omawiano zagadnienia dotyczące unikania przez uczniów zachowań ryzykownych, które sprzyjać mogą powstawaniu problemu z narkomanią?
Clear selection
3. Skąd uzyskałeś najwięcej informacji o możliwych formach pomocy w przeciwdziałaniu, rozpoznawaniu, objawach oraz o możliwościach walki z problemem używania środków i substancji psychoaktywnych?
4. Czy uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja przeciwdziałaniu podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych w zakresie uzależnienia się od substancji psychoaktywnych?
Clear selection
5. Czy masz obecnie wystarczającą wiedzę pozwalającą na uchronienie się przed sięgnięciem po środki i substancje psychoaktywne?
Clear selection
6. Czy działania wychowawcze podejmowane przez szkołę służyły kształtowaniu postaw prospołecznych, dbałości o wartości i wzmacnianiu więzi ze szkołą?
Clear selection
7. Jak oceniasz działania szkoły w zakresie budowania postaw prozdrowotnych u uczniów poprzez podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, zdrowego żywienia, popularyzacji aktywności fizycznej i dbałości o środowisko?
Clear selection
8. Jakie działania ze strony szkoły powinny być zintensyfikowane w celu przeciwdziałania narkomanii ?
Clear selection
9. Czy chętnie uczestniczysz w działaniach z zakresu wolontariatu, włączając się w udzielanie pomocy potrzebującym?
Clear selection
10. Oceń działania wychowawcze podejmowane w szkole pod względem ich efektywności (w skali 1-5).
Clear selection
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy