Au Co Virtual Learning Intake Form
Hello families,
Au Co is happy to offer virtual learning session for Au Co students via Zoom. Please be advised that this virtual learning is for every grade levels, so it will be very easy for some students. However, it's a good opportunity for all students to review, practice and learn more Vietnamese. We will ensure that students will learn Vietnamese through fun ways such as online games, practical conversations, Read Out Loud, etc.

Please fill out the information below, so we can know if you need any help with our online learning materials.

Kính chào quí vị phụ huynh,
Trung tâm văn hóa Âu Cơ vui mừng thông báo rằng chúng tôi có mở lớp dạy tiếng Việt trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom. Xin quí vị chú ý rằng, đây là lớp cơ bản dành cho mọi trình độ, cho nên sẽ rất dễ đối với một số em. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt để cho các em học sinh ôn lại, và học thêm tiếng Việt thông qua các trò chơi, các mẫu đối thoại hay là các buổi kể chuyện trực tuyến,

Qúi vị xin vui lòng điền vào các thông tin bên dưới.
Email address *
Student's Name / Tên học sinh *
Phone number/ Số điện thoại liên lạc *
Grade in Au Co class/ Lớp đang học ở Âu Cơ *
Does your child have SFUSD email ? If yes, please provide it. (studentname@s.sfusd.edu) / Các em học sinh có email của học khu SFUSD hay không ? *
Have your child used Zoom for his/her online class ? Các em có bao giờ sử dụng Zoom chưa ? *
Have your child used Google Classroom before? Các em có bao giờ sử dụng Google Classroom hay không ? *
Fill this out if you need help with Zoom and Googe classroom / Điền vào phần bên dưới nếu quí vị muốn giúp đỡ để vào Zoom hay Google classroom.
Please show me how to log in to Zoom and Google classroom/ Tôi muốn chỉ dẫn vào Zoom và Google classroom
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of San Francisco Unified School District.