ระบบรายงานผลการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา โดยใช้วิธีการสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น
ปิดระบบรับรายงาน
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละและร่วมปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
ท่านสามารถติดตามข้อมูลผลการคัดกรองฯ ได้ที่

รายงานผลการคัดกรองผู้มึนเมาสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
ข้อมูลวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566
https://shorturl-ddc.moph.go.th/gLpwy
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy